Działalność Archiwum Andrzeja Wajdy

Korzystanie z Archiwum Andrzeja Wajdy jest możliwe po uzyskaniu zgody Dyrekcji Muzeum oraz wypełnieniu wniosku o udostępnienie zbiorów archiwalnych.

Wniosek do Archiwum - WZÓR do pobrania.