Ilustracja: Pieczątki z gumek do mazania

WARSZTATY

Pieczątki z gumek do mazania

Drzeworyt jest techniką graficzną wiążącą się nieodzownie z tradycyjną sztuką japońską. Jednak przygotowanie deski do odbitki jest dużym wyzwaniem. Na początek można swoich sił spróbować przygotowując niewielki prace za pomoc matryc wykonanych z miękkich gumek. Za pomocą rylca łatwo zrobić pieczątki z dowolnym wzorem graficznym, z własnym imieniem czy ekslibrisem domowej biblioteki. Używając pieczątek, można tworzyć okolicznościowe kartki, obrazki i kompozycje. Ich wycinanie to zabawa bardzo popularna w Japonii, zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych.