Plakat wystawy

Wykład

Oblicza sztuki buddyjskiej

termin:  
16.04.2018
czas trwania:  
09:30 - 18:00

Kurator sesji:  
dr Krzysztof Jakubczak

PROGRAM

Oblicza sztuki buddyjskiej – sesja naukowa przygotowana we współpracy z Instytutem Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ

 

9.30–10.00 Krzysztof Kosior – Buddharupa w therawadzie

10.00–10.30 Krzysztof Jakubczak – Podsumowanie sporu o anikoniczność wczesnej sztuki buddyjskiej

10.45–11.15 Agnieszka Helman-Ważny – Sztuka iluminacji w książkach tybetańskich

11.15–11.45 Agata Bareja-Starzyńska – Cam – buddyjski taniec rytualny w relacji z Mongolii prof. W. Kotwicza z 1912 roku

12.00–12.30 Jakub Zamorski – „Król Dizang” i „pan Jizō”. Kilka uwag o „sinizacji” i „japonizacji” buddyzmu na przykładzie przedstawień bodhisattwy Kṣitigarbhy

12.30–13.00 Anna Wójcik – Trzech śmiejących się…” – słów kilka o jedności nauk i sztuk

14.00–14.30 Elvira Eevr Djaltchinova-Malec – Podróż do wyzwolenia, czyli tam i z powrotem

14.30–15.00 Ewa Kamińska – Rola kaligrafii i malarstwa tuszowego w buddyzmie zen

15.15–15.45 Anna Zalewska – Japońska poezja buddyjska – „pieśni drogi”, „pieśni na stopach Buddy” i inne

15.45–16.15 Urszula Mach-Bryson – Japońska sztuka buddyjska: Mandala Taima

16.30–17.00 Maciej Kanert – Strażnik / opiekun / zbawiciel – funkcje rzeźby buddyjskiej w Japonii

17.00–17.30 Anna Król – Buddyzm i sztuka współczesna

17.30–18.00 Anna Maria Piskorska, Jarosław Zapart – Kino buddyjskie? Trzy wizje przekładu idei buddyjskich na język filmu