Plakat cyklu wydarzeń: Bajki i baśnie japońskie 2014

CYKL WYDARZEŃ

Bajki i baśnie japońskie 2014

czas trwania:  
28.09.2014 - 28.12.2014

Spotkania prowadzą:  
Wioletta Laskowska-Smoczyńska i Katarzyna Nowak

O cyklu spotkań

Projekt "Bajki japońskie" został przygotowany z myślą o najmłodszej publiczności Muzeum Sztuki i Techniki Muzeum Manggha. Nowe funkcje muzeów, nastawione na pozyskanie i wykreowanie nowego odbiorcy sztuki wysokiej, potrzebują wsparcia w działaniach poza tradycyjnym zwiedzaniem.  Dodatkowe  programy i projekty – a  nie tylko  sama wystawa – stają się atrakcyjnym towarem do sprzedania: zachęcają rodziny do spędzenia ciekawych i rozwijających godzin na zajęciach w muzeach i galeriach. Odczarowane zostało również miejsce, gdzie nawet dwu i trzylatki mają swoje specjalne miejsca do eksploracji i zabawy. Opowiadanie i czytanie bajek spoza naszego kręgu kulturowego ma za zadanie otworzyć dzieci (a także towarzyszących im dorosłych) na nowe, zupełnie inne doświadczenia, uczy również tolerancji i pozwala na obserwację innego systemu wartości.

Wymyślony i przeznaczony umownie „dla dzieci od lat 3 do 103” projekt  polega na prezentacji literatury japońskiej – bajek, baśni i legend.
Na początku sięgnęliśmy do wydanych już w Polsce bajek, ale projekt ten ma szerszy kontekst. Równolegle zwróciliśmy się do japonistów polskich i polonistów w Japonii o tłumaczenie nowych, mało znanych japońskich  opowieści. Dzięki temu apelowi udało nam się zgromadzić spory zbiór ciekawych utworów.

Początkowo na spotkaniach bajki czytały dzieciom znane osoby:  aktorzy i prezenterzy z całej Polski  (wystarczy wymienić choćby Annę Polony, Annę Dymną, Magdę Umer, Roberta Makłowicza, Krzysztofa Globisza, Bronisława Maja, Krystynę Zachwatowicz – Wajdową, Iwonę Bielską, Macieja Orłosia,  Grzegorza Turnaua i wielu innych).

Sam projekt, prowadzony od 2006 roku ewaluował w 2012 roku i zyskał całkiem nową odsłonę. W każdą ostatnią niedzielę miesiąca (z wyjątkiem miesięcy wakacyjnych) zapraszamy  naszych najmłodszych zwiedzających wraz z opiekunami na japońskie bajki. Po przeczytaniu kilku tekstów,  dzieci wraz z opiekunami  biorą  udział w dopasowanych do tematu bajek warsztatach: origami, kaligrafii, tworzenia pieczątek, zabawy w oparciu o japońskie techniki plastyczne. Prace powstałe w czasie warsztatów dzieci zabierają ze sobą do domu. Spotkania odbywają się w różnych przestrzeniach Muzeum Manggha – holu głównym, galerii, sali wystaw zmiennych – na specjalnie przygotowanych dywanach lub matach japońskich  wraz z kolorowymi poduszkami. Miejsce jest  zawsze tak pomyślane, by rodzice  mogli usiąść wraz z dziećmi lub obok nich. Po spotkaniu zapraszamy na czarkę japońskiej herbaty i słodycze.  

Tematem przewodnim spotkań były już  święta i zwyczaje japońskie oraz zwierzęta. W tym roku zapraszamy na spotkania z super bohaterami – postaciami z japońskich bajek obdarzonymi  nadzwyczajnymi cechami.

Do udziału upoważnia bilet wstępu do Muzeum zakupiony w danym dniu.

Terminy spotkań

28 września 2014 - tym razem zapraszamy na bajkę o szczęśliwej słomce.

26 października 2014
7 grudnia 2014 - podczas Maggha Matsuri
28 grudnia 2014