Plakat wystawy Anna Bilińska - Kobieta

WYSTAWA

Anna Bilińska - Kobieta

wernisaż:  
20.06.2013 g. 18:00
czas trwania:  
21.06.2013 - 13.10.2013

Idea, scenariusz, aranżacja:  
Anna Król
Druki towarzyszące wystawie:  
Rafał Sosin

O wystawie

Od 21 czerwca do 13 października 2013 roku w  Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie będzie można oglądać pierwszą wystawę monograficzną jednej z najciekawszych artystek, Anny Bilińskiej-Bohdanowiczowej, o prowokacyjnym tytule  „Anna Bilińska. Kobieta”. Ekspozycja wpisuje się w cykl „Japonizm polski”.

Wystawa Anna Bilińska. Kobieta w Muzeum Manggha, w trzech wzajemnie przenikających się ze sobą przestrzeniach, przedstawia zjawiska charakterystyczne dla jej sztuki. W pierwszej, zatytułowanej Académie Julian prezentujemy dzieła Bilińskiej powstałe w znanej  paryskiej prywatnej szkole malarskiej, gdzie studiowała i pracowała. W kolejnej – Japonka – ukazujemy problem japonizmu, inspiracji sztuką japońską i jej recepcji w twórczości współczesnych twórców; Bilińska, obok Boznańskiej, była pierwszą polską artystką świadomie adaptującą zasady kompozycji drzeworytu ukiyo-e w swoim malarstwie. Inne spojrzenie ilustruje niezwykły, oryginalny sposób przedstawiania rzeczywistości, który dostrzec można zarówno w Autoportrecie z 1887 roku, jak i w zwodniczych  studiach rusińskich wieśniaczek z dziećmi  czy studiach Bretonek. Aneks wystawy tworzy Pracownia, czyli pamiątki po Bilińskiej: jej dziennik, fotografie i szkicowniki i wycinki prasowe.

Wystawie towarzyszyć będzie obszerna publikacja zawierająca m.in. katalog dzieł wszystkich  Anny Bilińskiej, wzbogacony o reprodukcje prowadzonych przez artystkę szkicowników oraz dziennika, który do tej pory stanowi nieocenione źródło informacji na temat jej życia i twórczości.

Kolekcja Del Debbio w Paryżu, Biblioteka Jagiellońska, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius, Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej i Kujawskiej we Włocławku, kolekcje prywatne w Paryżu, Szwajcarii i Stanach Zjednoczonych.