Plakat wystawy Istotność pozornie nieistotnych rzeczy. Iwa Kruczkowska-Król

WYSTAWA

Istotność pozornie nieistotnych rzeczy. Iwa Kruczkowska-Król

czas trwania:  
06.06.2017 - 25.06.2017

O WYSTAWIE

Absolwentka krakowskiej ASP, dyplom w 2004 r. z malarstwa sztalugowego w pracowni  Prof. Jacka Waltosia z aneksem z tkaniny unikatowej u prof. Lilli Kulki. Dyplom ze specjalności scenografia pod kierunkiem prof. Krystyny Zachwatowicz- Wajdy w 2004 r. W latach 2011-2012 studia Podyplomowe na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od 2012 roku studentka Środowiskowych Studiów Doktoranckich w ASP w Krakowie pod kierunkiem prof. Zbigniewa Bajka.

Brała udział w wielu wystawach i pobytach rezydencjalnych: w Japonii, USA, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Francji, Niemczech, Włoszech, Rosji, Ukrainie, Bułgarii, Litwie, Czechach, Słowacji, Węgrzech i Holandii.

Wystawa powstała jako efekt pracy doktorskiej, w której uzasadniono tezę, że „pozornie nieistotne rzeczy mogą stać się istotnym tworzywem dzieła sztuki”. Praca związana jest także z naturą jako źródłem inspiracji twórczej. W punkcie wyjścia nawiązuje do kultury Japonii, a zwłaszcza do kamiennych ogrodów zen, które tworzone są zgodnie z zasadą ukrytego piękna, zawartego w prostych, zdaje się nic nie znaczących formach.

Japońskie ogrody zen posługują się złożoną symboliką religijną powiązaną z przedstawieniami krajobrazu, którego elementy postrzegane są jako święte. Istotnym elementem tworzenia tych ogrodów jest umożliwienie kontemplacji natury, zbliżenie i zjednoczenie się z nią poprzez dostrzeżenie rzeczy ulotnych, przemijających, nietrwałych i powszednich takich, jak kwiaty wiśni, jesienne liście lub rosnący mech. Takie mało ważne drobiazgi zaczęto wykorzystywać jako podstawowy budulec ogrodu, trzeba być otwartym na dostrzeganie w przyrodzie zjawisk takich, jak ulotny ślad kropli w kałuży wody…

Podobne analogie opisano w przypadku ceremonii parzenia herbaty, poezji haiku, co wykorzystano w części praktycznej pracy oraz w związanym z nią opisem i autoanalizą prac malarskich. Zwrócono także uwagę i poddano wstępnemu analitycznemu opisowi wybrane przejawy ponadkulturowego charakteru wrażliwości artystycznej związanej z doświadczaniem pozornie nieistotnych elementów życia i natury. Wskazano, że taka ponadkulturowa wrażliwość jest jednym z fundamentalnych warunków odbioru i rozumienia dzieł sztuki powstałych w różnych okresach historycznych i miejscach.

 

Wystawa malarstwa połączona zostanie z publiczną obroną rozprawy doktorskiej 6 czerwca 2017 o godzinie 10:00.