Plakat wystawy Szkoda wyrzucić! Design japońskich opakowań

WYSTAWA

Szkoda wyrzucić! Design japońskich opakowań

wernisaż:  
09.11.2016 g. 18:00
czas trwania:  
10.11.2016 - 26.02.2017

Kuratorki:  
Ewa Machotka, Katarzyna J. Cwiertka
Koordynatorka:  
Malwina Wójcik
Aranżacja wystawy:  
Masakazu Miyanaga
Opracowanie druków towarzyszących wystawie:  
Rafał Sosin

O wystawie

„Japoński design” ma dziś na świecie wysoką pozycję. To obecnie nie tylko rozwijający się przemysł wzorniczy, lecz również towary będące przedmiotem eksportowym, które pełnią swoistą funkcję ambasadora kultury japońskiej za granicą. W tym kontekście japoński design jest interpretowany jako typowy przykład kontynuacji tradycji przednowoczesnych, ale też jako awangarda współczesnego światowego wzornictwa. Wystawa Szkoda wyrzucić! Design japońskich opakowań eksploruje problem japońskiego przemysłu wzorniczego oraz stawia pytanie: Jak pogodzić ze sobą obie te idee?

Wystawa została skonstruowana wokół trzech głównych tematów: 1) „Artystyczna Japonia”, 2) „Alchemia codzienności”, 3) „Ozdobione intencje”. „Artystyczna Japonia” pokazuje przedmioty zgromadzone przez dziewiętnastowiecznych kolekcjonerów japońskiej kultury materialnej, które stały się inspiracją do powstania zjawiska Japonizmu w sztuce Zachodu, czyli fascynacji obcokrajowców wszystkim, co japońskie. Obiekty te także obecnie odgrywają kluczową rolę w globalnej percepcji japońskiej kultury. Jednak ta percepcja pomija ważną rolę zmian socjohistorycznych i technologicznych, jakie zaszły w Japonii w ciągu ostatniego stulecia. Wprowadzenie zachodnich technologii i materiałów zaowocowało ogromną różnorodnością wzornictwa opakowań, która jest ewidentna w kolejnej części wystawy – zatytułowanej „Alchemia codzienności”. Eksponowane przedmioty zostały tu wybrane spośród nagrodzonych w konkursie designu opakowań przeprowadzanym co dwa lata przez Japońskiej Stowarzyszenie Wzornictwa Opakowań. Na koniec wkraczamy w świat „Ozdobionych intencji”, reprezentowany przez tradycję dekoracyjnie opakowanych podarunków oferowanych na sprzedaż przez jeden z najbardziej ekskluzywnych domów towarowych Mitsukoshi. Prezenty stanowią jedną z podstawowych form konsumpcji w Japonii, a przychody z ich sprzedaży mają szczególne znaczenie dla domów towarowych. Podstawową funkcją „ozdabiania” upominków jest teraz mistyfikowanie komercyjnych powiązań kojarzonych z ich zakupem.

Prezentowana obecnie wystawa Szkoda wyrzucić! Design japońskich opakowań bada przemiany, jakie zaszły w technologiach i w konwencjach pakowania w ciągu ostatniego stulecia. Współczesne osiągnięcia oraz przednowoczesną spuściznę, jaka dokonała się w dziedzinie projektowania opakowań w Japonii. To właśnie sprawiło, iż japońskie opakowania są tak atrakcyjne, że po prostu szkoda je wyrzucić. A przecież – jak na ironię – są one produkowane po to, by trafiły do kosza.

Ewa Machotka, Katarzyna J. Cwiertka

Autorki wystawy

Ewa Machotka wykłada sztukę i kulturę wizualną Japonii na Uniwersytecie w Lejdzie. Wcześniej pracowała jako kurator sztuki japońskiej w Muzeum Starożytności Dalekiego Wschodu w Sztokholmie oraz w Muzeum Narodowym w Krakowie. Jej obecne projekty badawcze dotyczą działań artystycznych zaangażowanych społecznie oraz związków pomiędzy enwironmentalizmem a wizualnym przedstawianiem natury we współczesnej Japonii. Jest autorką książki Visual Genesis of Japanese National Identity (Bruxelles: Petter Lang P.I.E, 2009) oraz redaktorką mającego się wkrótce ukazać tomu Consuming Post-Bubble Japan (Amsterdam: Amsterdam University Press).

Katarzyna J. Cwiertka jest profesorem w Katedrze Japonii Nowożytnej na Uniwersytecie w Lejdzie. Jest autorką książek Modern Japanese Cuisine. Food, Power and National Identity (London: Reaktion Books, 2006) oraz Cuisine Colonialism and Cold War. Food in Twentieth-Century Korea (London: Reaktion Books, 2012), a także redaktorką wielu prac zbiorowych, miedzy innymi: Asian Food. The Global and the Local (Honolulu, HI: University of Hawai’i Press, 2002), Critical Readings on Food in East Asia (Leiden: Brill, 2012) i Food and War in Mid-Twentieth-Century East Asia (Farnham: Ashgate, 2013). Obecnie pracuje nad książką o historii opakowań żywienia w Japonii.