Plakat wystawy Phainomenon. W poszukiwaniu statusu ontologicznego sztuki

WYSTAWA

Phainomenon. W poszukiwaniu statusu ontologicznego sztuki

czas trwania:  
15.03.2017 - 28.03.2017

Opis artystycznej pracy doktorskiej

„Phainomenon” to tytuł artystycznej pracy doktorskiej. Słowo to pochodzi z języka greckiego, tłumaczy się je jako zjawisko, fenomen. Kiedy rzecz staje się fenomenem, to ukazywanie się jest również pewnym momentem, etapem narodzin refleksji. Prezentowane prace poruszają zagadnienie czasu i procesualności, przemijania, stawania się i ginięcia. Podejmują zagadnienie cielesności człowieka, materialności świata, ale także naszej relacji wobec świata.

Anna Sieradzka-Kubacka — polska artystka wizualna, autorka realizacji wideo, w których łączy malarstwo z rejestracją filmową. Głównym tematem jej prac jest człowiek, jego tożsamość, i myśli; życie i śmierć. W 2002 roku ukończyła Malarstwo na warszawskiej ASP, oraz Środowiskowe Studia Doktoranckie na ASP w Krakowie (Intermedia). Uczestniczyła w festiwalach wideo oraz wystawach indywidualnych i zbiorowych w USA, Australii, Rosji, Islandii, Chinach, Iranie, Hiszpanii, Francji, Portugalii, Szwecji, Szwajcarii, Łotwie, Polsce.