Zarząd Fundacji Kyoto–Kraków Andrzeja Wajdy i Krystyny Zachwatowicz

Prezes Zarządu - Andrzej Wajda
Wiceprezes - Andrzej Jajszczyk
Sekretarz - Krystyna Zachwatowicz-Wajda
Członek Zarządu - Michał Jasieński

Rada Fundacji

Przewodniczący - Józef Lassota
Członkowie:
Bogna Dziechciaruk-Maj
Krzysztof Ingarden
Wioletta Laskowska-Smoczyńska
Ryszard Otręba
Andrzej Zoll

Elżbieta Wiorek (finanse i księgowość)