Ilustracja do komunikatu Projekt digitalizacji zbiorów Archiwum Andrzeja Wajdy
OGŁOSZENIE
Projekt digitalizacji zbiorów Archiwum Andrzeja Wajdy

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha” realizuje  projekt pn. Digitalizacja oraz udostępnienie zbiorów Archiwum Andrzeja Wajdy przy Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie”, współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”, Poddziałanie 2.1.2 „Cyfrowe zasoby regionalne”

Celem projektu jest stworzenie atrakcyjnej oferty kulturalnej i edukacyjnej dla szerokich grup odbiorców poprzez udostępnienie online unikatowych zbiorów cyfrowych Archiwum Andrzeja Wajdy.

W ramach projektu zaplanowana jest digitalizacja ponad 4000 obiektów. Ponadto przewidziane jest stworzenie portalu internetowego Archiwum zawierającego między innymi 10 ścieżek tematycznych szeroko prezentujących twórczość i wszechstronną działalność Andrzeja Wajdy.

Wartość projektu wynosi 381 004,43 zł, z czego dofinansowanie w ramach EFRR to 323 853,75 zł, a jego zakończenie jest zaplanowane  na koniec maja 2018 roku.