W kwestiach związanych z wynajmem sal prosimy kontaktować się z Danielem Seidlerem pod adresem: daniel@manggha.pl oraz numerem tel. 502 556 064.