Sen o Japonii

UWAGA! Ze względu na okres świąteczny przedłużamy termin wysyłania zgłoszeń do końca stycznia.

Konkurs Pomoc Japonii dzieciom polskim w latach 1919 – 1922. Lekcja solidarności społecznej adresowany jest do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i średnich. Jego treścią są dzieje dzieci syberyjskich, widziane na szerszym tle historycznym i społecznym, w tym zwłaszcza w kontekście współpracy polsko-japońskiej. Jest pomyślany jako „otwarta lekcja historii” na zajęciach szkolnych i pozaszkolnych. Uczestnicy konkursu za pomocą różnych form (literackiej, plastycznej, medialnej) mają za zadanie wypowiedzieć się na takie główne pytania, jak np.: Czego uczy pomoc Japonii udzielona dzieciom polskim z Syberii? Jaką lekcję niesie dla mnie, dla moich rówieśników, dla dorosłych,  dla naszego państwa i społeczeństwa, dla szerszego świata?

Na 2019 rok przypada setna rocznica nawiązania oficjalnych stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską i Japonią. Jest to niejako naturalna okazja, by przypomnieć odległe już dzieje wkładu Japonii w ratowanie, pomoc i opiekę nad dziećmi  polskimi z Syberii.  Pamięć o pobycie w Kraju Kwitnącej Wiśni, kontakty z ambasadą japońską, zainteresowanie nauką, sztuką i kulturą japońską towarzyszyła dzieciom syberyjskim do końca ich dni. W tej perspektywie historia dzieci syberyjskich i pomoc Japonii zbliża się do czasów współczesnych.

Przebieg konkursu

Konkurs ma dwie zasadnicze postaci:
I Etap (szkolny)
Tradycyjny konkurs wiedzy o wydarzeniach, obejmujący dzieje dzieci syberyjskich i pomoc Japonii, widziane na tle wydarzeń:

·         rewolucji rosyjskiej i wojny domowej na Syberii 1917-1922,
·         dziejów Polaków na Syberii
·         interwencji wojskowej na Syberii
·         stosunków japońsko-rosyjskich 1919-1922.

II Etap
Konkurs form literackich, plastycznych multimedialnych, obejmujący takie typy wypowiedzi, jak:

·         literackie (pisemne), np. esej, wywiad, raport z badań, komiks
·         plastyczne, np. obraz, rysunek, fotografia, foto story, plakat, inna dowolna forma
·         multimedialne, np. film, klip, aplikacja na smartfon

Nagrody

Nagrody zostaną ufundowane przez organizatorów oraz sponsorów konkursu. Wręczenie nagród oraz dyplomów uczestnictwa laureatom i uczestnikom konkursu odbędzie się w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w dniu 28 maja 2019 podczas uroczystej gali. O dokładnej dacie i godzinie laureaci konkursu oraz nauczyciele zostaną poinformowani w odrębnych zaproszeniach.


  • Patronat honorowy nad Konkursem objęli: Ambasada Japonii w Polsce, Konsul Honorowy Japonii w Krakowie, Japonia online, Kuratorium Oświaty w Krakowie.
  • Partnerem Konkursu jest Business Centre Club Loża Łódzka.
  • Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości”, towarzyszącego logo Programu Wieloletniego „Niepodległa”.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym regulaminem konkursu oraz spisem literatury pomocniczej:

NEWSLETTER
!Wypełnij to pole
!Wypełnij to pole