Nagroda im. Andrzeja Wajdy

W 2018 roku Fundacja Kyoto-Kraków Andrzeja Wajdy i Krystyny Zachwatowicz ustanowiła Nagrodę imienia Andrzeja Wajdy za wybitną działalność w duchu solidarności społecznej. Decyzją Fundacji jej pierwszym Laureatem został Jerzy Owsiak. Uroczystość wręczenia Nagrody odbyła się 1 grudnia 2018 roku o godzinie 18.00 w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie. W kolejnych latach Laureatami Nagrody zostali: Adam Wajrak (2019) oraz Janina Ochojska (2020).

Nagroda ma charakter honorowy i przyznawana jest osobom lub organizacjom za działania społeczne przynoszące dobre skutki dla społeczeństwa. Laureatów wyłania Zarząd i Rada Fundacji stanowiąca Kapitułę Nagrody.

Oficjalne ogłoszenie werdyktu Kapituły i wręczenie Nagrody następuje każdorazowo w czasie uroczystości związanych z rocznicą Imienin Patrona i rocznicą otwarcia Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha (około 30 listopada każdego roku).

NEWSLETTER
!Wypełnij to pole
!Wypełnij to pole