Hanetsuki – warsztaty plastyczne

UWAGA: Brak wolnych miejsc

Kiedyś popularna dziecięca zabawa, dziś bardziej jako ciekawostka dla kolekcjonerów i ozdoba domu. Hanetsuki to gra przypominająca badmintona. Polega na odbijaniu lotki hago przy pomocy drewnianych rakietek hagoita. Dawniej wierzono, że gra w hanetsuki chroni dzieci przed insektami, a obecnie pełni rolę podarunku noworocznego. 
 
Zapraszamy na warsztaty plastyczne z dekorowania drewnianych rakietek oraz tworzenia lotek inspirowanych tradycyjną japońską zabawą hanetsuki. Podczas zajęć uczestnicy będą tworzyć origami, którymi później będziemy ozdabiać rakietki. Spotkanie przeznaczone jest dla rodzin z dziećmi w wieku 7–12 lat. W trakcie warsztatu rodzina wykona zestaw 2 rakiet i jedną lotkę. Wydarzenie odbędzie się w Bibliotece Muzeum Manggha w sobotę 15 stycznia 2022 r. w godzinach 11.00–13.00
 
Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres mailowy edukacja@manggha.pl, w tytule wiadomości wpisując: „Hanetsuki 15.01”. W treści proszę podać imię, nazwisko, numer telefonu oraz wiek zgłaszanego Uczestnika. Zachęcamy do wcześniejszej rezerwacji z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc (limit: 10 osób). Po pozytywnym rozpatrzeniu maila zgłoszeniowego, w wiadomości zwrotnej otrzymają Państwo szczegółowe dane potrzebne do przelewu bankowego. Płatności należy dokonać w ciągu 2 dni roboczych od momentu otrzymania informacji zwrotnej z akceptacją zgłoszenia. Nabór prowadzony jest do 9 stycznia. Wydarzenie odbędzie się pod warunkiem zapisu minimum 8 osób. Po utworzeniu grupy Uczestnicy otrzymają informację mailową z prośbą o uregulowanie wpłaty. Koszt udziału wynosi 50 złotych za rodzinę (liczącą max. 4 osoby). W cenie warsztatów zawarte są wszystkie materiały. 

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych Muzeum Manggha w terminie późniejszym niż na 3 dni przed rozpoczęciem zajęć Muzeum Manggha zastrzega prawo zatrzymania 20% wpłaconej przez Uczestnika kwoty tytułem pokrycia kosztów związanych z przygotowaniem materiałów towarzyszących i zaangażowaniem osób współpracujących przy organizacji zajęć edukacyjnych. Pozostałe 80% wpłaconej kwoty zostanie zwrócone na wskazany przez Uczestnika rachunek bankowy w terminie 7 dni od daty poinformowania o rezygnacji z udziału w zajęciach edukacyjnych. 

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z regulaminem wydarzeń edukacyjnych. Rezerwując miejsce w grupie zajęciowej Uczestnik zgadza się na warunki opisane w regulaminie. 

Uprzejmie prosimy nie pozostawiać dzieci bez opieki osoby dorosłej. Przyjmujemy jedynie zgłoszenia w formie „dorosły/dorośli + dziecko/dzieci”. Potrzebę uzyskania faktury prosimy zaznaczyć w mailu zgłoszeniowym. 
 
Uwaga: Uczestnik wydarzenia/opiekun prawny jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia przy wejściu na zajęcia, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest/jego podopieczny nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. W przypadku wystąpienia u uczestnika objawów zakażenia COVID-19 do 14 dni od daty wydarzenia uczestnik/opiekun prawny zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o tym właściwe służby sanitarne i epidemiologiczne, a także Muzeum Manggha na adres mailowy muzeum@manggha.pl. Wzór oświadczenia uczestnika jest dostępny tutaj; wzór oświadczenia opiekuna uczestnika tutaj. Wydruki oświadczenia będzie można uzyskać również w dniu wydarzenia od pracownika recepcji muzealnej.

NEWSLETTER
!Wypełnij to pole
!Wypełnij to pole