Kokedama – warsztaty tworzenia rzeźb roślinnych (grupa I)

Kokedama to żywa rzeźba roślinna. Rozwija się we własnej kuli ziemi owiniętej mchem i umocnionej konstrukcją ze sznurka. Staje się ona coraz bardziej popularną formą tzw. wiszących ogrodów. Tworzy spektakularne układy „leśnych planet”, dumnie prezentuje się także osadzona na podstawce.

Zapraszamy na warsztaty tworzenia kokedamy, które poprowadzi dla Państwa krakowska pracownia botaniczna Zielonolistni. Zajęcia odbędą się w przestrzeni Galerii Europa – Daleki Wschód w sobotę 23 października 2021 r. w godzinach 13.30–14.45. Podczas warsztatów Uczestnicy poznają zasady pielęgnacji kokedamy oraz recepturę na stworzenie optymalnej mieszanki ziem. Spotkanie będzie doskonałą okazją, aby w twórczej atmosferze przełamać schematy myślowe dotyczące sfery hodowli roślin.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres mailowy edukacja@manggha.pl, w tytule wiadomości wpisując: „Kokedama 23.10 chamedora”. W treści proszę podać imię, nazwisko, numer telefonu oraz wiek zgłaszanego Uczestnika. Zachęcamy do wcześniejszej rezerwacji z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc (limit: 8 osób). Po pozytywnym rozpatrzeniu maila zgłoszeniowego, w wiadomości zwrotnej otrzymają Państwo szczegółowe dane potrzebne do przelewu bankowego. Płatności należy dokonać w ciągu 2 dni roboczych od momentu otrzymania informacji zwrotnej z akceptacją zgłoszenia. Koszt udziału wynosi 85 zł/os. W cenie warsztatów zawarte są wszystkie materiały potrzebne do wykonania aranżacji z chamedorą. Zajęcia będą prowadzone od podstaw, dla osób początkujących. Spotkanie przeznaczone jest dla młodzieży (+14) i osób dorosłych.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych Muzeum Manggha w terminie późniejszym niż na 3 dni przed rozpoczęciem zajęć Muzeum Manggha zastrzega prawo zatrzymania 20% wpłaconej przez Uczestnika kwoty tytułem pokrycia kosztów związanych z przygotowaniem materiałów towarzyszących i zaangażowaniem osób współpracujących przy organizacji zajęć edukacyjnych. Pozostałe 80% wpłaconej kwoty zostanie zwrócone na wskazany przez Uczestnika rachunek bankowy w terminie 7 dni od daty poinformowania o rezygnacji z udziału w zajęciach edukacyjnych.

Podczas wydarzenia wykonywane będą fotografie dla celów dokumentacyjnych i promocyjnych. Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykonanie tych fotografii oraz wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku uczestników wraz z jego opisaniem poprzez wskazanie okoliczności wykonywania fotografii oraz miejsca ich wykonywania, w tym w szczególności zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie ich wizerunku w celach dokumentacyjnych i promocyjnych. Rozpowszechnianie będzie miało miejsce przez czas nieoznaczony za pomocą strony internetowej organizatora wydarzenia.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z regulaminem wydarzeń edukacyjnych. Rezerwując miejsce w grupie zajęciowej Uczestnik zgadza się na warunki opisane w regulaminie.

Uwaga: Uczestnik wydarzenia/opiekun prawny jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia przy wejściu na zajęcia, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest/jego podopieczny nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. W przypadku wystąpienia u uczestnika objawów zakażenia COVID-19 do 14 dni od daty wydarzenia uczestnik/opiekun prawny zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o tym właściwe służby sanitarne i epidemiologiczne, a także Muzeum Manggha na adres mailowy muzeum@manggha.pl. Wzór oświadczenia uczestnika jest dostępny do wglądu tutaj; wzór oświadczenia opiekuna uczestnika tutaj. Wydruki oświadczenia będzie można uzyskać również w dniu wydarzenia od pracownika recepcji muzealnej.

NEWSLETTER
!Wypełnij to pole
!Wypełnij to pole