Muzeum Manggha nieczynne do odwołania / Sklepik muzealny otwarty wt–ndz w godz. 10.00–18.00

Moje spotkanie z dzieckiem syberyjskimi i z Japonią – z historią w tle

Syberia – Japonia – USA – Polska
Pomoc Japonii dzieciom polskim 1919–1922
Lekcja solidarności społecznej

Zapraszamy serdecznie dzieci i młodzież do udziału w konkursie Moje spotkanie z dzieckiem syberyjskimi i z Japonią – z historią w tle. Syberia – Japonia – USA – Polska. Pomoc Japonii dzieciom polskim 1919–1922. Lekcja solidarności społecznej.

Konkurs jest przestrzenią kreacji i interpretacji fikcyjnego „spotkania” z dzieckiem syberyjskim i ma odpowiedzieć na pytanie: Jak historia dzieci syberyjskich jest widziana i interpretowana przez młode pokolenie Polaków? Poprzez konkurs pragniemy, m.in. zapoznać dzieci i młodzież z dziejami dzieci syberyjskich i z pomocą Japonii w ich uratowaniu, a także pomóc uczniom w zrozumieniu ponadczasowego znaczenia tej historii poprzez indywidulane losy ludzkie.

Konkurs skierowany jest do uczniów 7 i 8 klasy szkoły podstawowej oraz do uczniów szkół ponadpodstawowych i jest podzielony na dwa etapy:

a. I etap (szkolny) – tradycyjny konkurs wiedzy o wydarzeniach, obejmujący dzieje dzieci syberyjskich i pomoc Japonii, widziane na tle wydarzeń:
• rewolucji rosyjskiej i wojny domowej na Syberii 1917–1922
• dziejów Polaków na Syberii
• interwencji wojskowej na Syberii
• stosunków japońsko-rosyjskich 1919–1922.
b. II etap
Konkurs form literackich, plastycznych, multimedialnych, obejmujący takie typy wypowiedzi jak:
• literackie (pisemne), np. esej, wywiad, raport z badań, komiks
• plastyczne, np. obraz, rysunek, fotografia, foto story, plakat, inna

Formularze konkursowe należy przesłać drogą pocztową na adres organizatora: Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, ul. Marii Konopnickiej 26, 30-302 Kraków, z dopiskiem „Konkurs” do 31 marca 2021 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym regulaminem konkursu, który udostępniamy do pobrania poniżej:

NEWSLETTER
!Wypełnij to pole
!Wypełnij to pole