Wystawa grafik Tetsuro Kimury

W imieniu Urzędu Miejskiego w Tuchowie zapraszamy serdecznie na wystawę grafik japońskiego artysty malarza Tetsuro Kimury. Wystawa będzie mieć miejsce w Muzeum Miejskim w Tuchowie w dniach 12.09-12.10.2019 r. Wystawa upamiętnia związek artystyczny i wspólne działania na rzecz promocji kultury Japonii i Polski Tetsuro Kimury z Tadeuszem Radwanem oraz jego córką Lucją Radwan.

Tetsuro Kimura urodził się w 1955 roku w miejscowości Sagara (prefektura Kumamoto). W wieku 17 lat pod wpływem ilustrowanej książki dotyczącej wiedeńskiego realizmu fantastycznego, zaczyna malować w tym stylu. W latach 1978-1979 odbywa pierwszą podróż do Europy, aby w Wiedniu studiować malarstwo. Szczęśliwie, poznaje tam jednego ze współzałożycieli Wiedeńskiej Szkoły Realizmu Fantastycznego (Wiener Schule des Phantastischen Realismus) i równocześnie wszechstronnego artystę Erika Brauera (ur. 1929). Dzięki jego artystycznej opiece, Kimura uważa swój zagraniczny pobyt za spełniony, Po powrocie do Japonii, w 1991 roku Tetsuro Kimura ma zaszczyt zostać pierwszym stypendystą Kumamoto City Century Fund for Human Development. Otrzymane środki pozwalają mu na drugi wyjazd do Wiednia. Tym razem podejmuje roczne, prywatne studia pod kierunkiem innego wybitnego artysty i profestora Uniwesytetu Sztuki Użytkowej w Wiedniu (Universitat fur angewande Kunst), Wolfganga Huttera (1928-2014).

Pewnego dnia, jadąc metrem przypadkowo nawiązuje rozmowę z polskim artystą, Tadeuszem Radwanem (1924-2003), który zaprasza go do wiedeńskiego atelier swojej córki, Lucji Radwan. Tam dowiaduje się, że Tadeusz Radwan nie tylko maluje obrazy i jest kolekcjonerem różnych ciekawych eksponatów, ale podczas drugiej wojny był więźniem obozu w Auschwitz i Buchenwald, co odcisnęło piętno na jego dalszym życiu.

Od momentu pierwszego spotkania trwa przyjaźń między oboma artystami. Kimura nawet przyjeżdża do Polski, aby w domu rodziny Radwanów w Zabłędzy koło Tuchowa spędzić twórczo około trzy tygodnie. W 1993 roku tarnowska Galeria Sztuki Współczesnej BWA i TCK organizuje wspólną wystawę malarstwa Lucji Radwan i Tetsuro Kimury. Po śmierci Tadeusza Radwana, jego pełną kolekcję rodzina w darze przekazuje Muzeum Miejskiemu w Tuchowie, a jedna z sal muzeum otrzymuje imię Tadeusza Radwana. Wśród 3000 eksponatów znajdują się również obrazy i grafiki autorstwa Tetsuro Kimury, które od 2013 roku są w tej placówce zamiennie prezentowane.

Obecnie przyjaźń z Kimurą jest podtrzymywana przez rodzinę Radwanów, a szczególnie przez Lucję Radwan, która zainicjowała szersze przedstawienie jego prac w Tuchowie, aby w ten sposób uczcić setną rocznicę oficjalnych relacji japońsko–polskich.
NEWSLETTER
!Wypełnij to pole
!Wypełnij to pole