Zwiedzanie wystawy z Edukatorem

MODUŁ PODSTAWOWY

Elementem „Podróży po Japonii” jest zapoznanie się ze sztuką oraz twórczością japońskich lub zainteresowanych Japonią artystów. Muzeum Manggha nie posiada obecnie wystawy stałej, dzięki czemu różnorodność ekspozycji jest bardzo szeroka. W towarzystwie Edukatora uczestnikom warsztatów będzie dużo łatwiej zrozumieć treści wystaw, bardzo często głęboko osadzonych w japońskiej mentalności. Oprowadzanie będzie polegało na objaśnieniu ekspozycji oraz nawiązaniu do przedstawionych podczas wcześniejszych modułów informacji. Ma to służyć ugruntowaniu przekazywanej wiedzy i zapewnić uczestnikom maksymalne skorzystanie z oferowanych przez Muzeum wystaw. Ścieżka oprowadzania prowadzona będzie w sposób dostosowany do wieku oraz wiedzy odbiorców, tak aby każdy z uczestników czuł się w naszej przestrzeni swobodnie.

Czas trwania: ok. 45 min
Cena: 170 zł* / grupa do 26 osób

Przed rezerwacją zajęć prosimy o sprawdzenie, jakie wystawy odbywają się w preferowanym terminie.

* W każdy wtorek do modułu „Zwiedzanie wystawy muzealnej z Edukatorem” naliczany jest rabat – 100 zł od ceny regularnej. Koszt modułu po naliczeniu rabatu to 70 zł.
NEWSLETTER
!Wypełnij to pole
!Wypełnij to pole