Polityka prywatności

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha


Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach związanych z obsługą zamówień  w Sklepie Online jest: Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha” z siedzibą w Krakowie, ul. M. Konopnickiej 26 30-302 Kraków, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury pod nr RIK 56/2004

Informujemy o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych. Aby skontaktować się z nim, wyślij wiadomość pod e-mail: iod@manggha.pl lub zadzwoń pod numer tel. 12 267 27 03.

1)     Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a.      rozliczeń rachunkowych i podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w ramach Sklepu Online,
b.      na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy tj.: subskrypcji newslettera oraz  świadczenia usługi sprzedaży i obsługi drogą elektroniczną w ramach Sklepu Online, w tym: dostarczenia zakupionego towaru, wystawienia dokumentów księgowych, obsługi ewentualnych zwrotów lub reklamacji oraz ewentualnego kontaktu w sprawach dotyczących realizacji zamówienia,
c.      na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w celach wynikających z udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 
2)     Odbiorcami danych osobowych będą: hostingodawca poczty elektronicznej, hostingodawca serwerów, zewnętrzny operator płatności, firmy świadczące usługi pocztowe i kurierskie, platformy e-mail marketing.

3)     Dane osobowe Użytkowników, którzy:
a.      dokonali zakupu w Sklepie Online będą przetwarzane przez okres świadczenia usług i realizacji zamówienia, a po jego upływie przez okres wymagany przepisami prawa (m.in. ustawa o rachunkowości) lub do czasu upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wniesienia usprawiedliwionego sprzeciwu wobec przetwarzania.
b.      są subskrybentami do czasu wycofania przez nich subskrypcji.
 
4)     Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania tych danych uniemożliwi realizację oznaczonego celu wyrażenia zgody.

5)     Informujemy o przysługującym prawie:
a.      dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 RODO,
b.      do przeniesienia danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO, do innego administratora, jeżeli jest to możliwe technicznie oraz prawo do otrzymania kopii danych w ustrukturyzowanym formacie, przy czym z niniejszego prawa można skorzystać wyłącznie, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
c.      do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku jej wyrażenia. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania tych danych,
d.      do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl.

6)     Informujemy także o przysługującym prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu ewentualnej obrony przed roszczeniami lub ich dochodzenia.

Informacja dot. wykorzystywania plików cookie

Wykorzystujemy pliki cookie w celu usprawnienia działania naszej strony internetowej. Ograniczenie lub wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie nie ma wpływu na jakość jej przeglądania.

Jak usunąć lub wyłączyć obsługę plików cookie?

Za obsługę (w tym usuwanie) plików cookie odpowiedzialna jest przeglądarka internetowa. To w jej ustawieniach należy dokonać niezbędnych zmian. Procedura działania może się różnić w zależności od wykorzystywanej przeglądarki. Po więcej technicznych informacji prosimy o zapoznanie się z odpowiednimi instrukcjami dla danych przeglądarek.
NEWSLETTER
!Wypełnij to pole
!Wypełnij to pole