Polityka prywatności

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha”

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach związanych z obsługą zamówień w Sklepie Online jest: Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha” z siedzibą w Krakowie, ul. M. Konopnickiej 26, 30-302 Kraków, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury pod nr RIK 56/2004.

Informujemy o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych. Aby skontaktować się z nim, wyślij wiadomość pod e-mail: iod@manggha.pl lub zadzwoń pod numer tel. 12 267 27 03.

1)     Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a.      rozliczeń rachunkowych i podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w ramach Sklepu Online,

b.      na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy tj.: zgłoszenia telefoniczne do działu edukacji, usprawnienia kontaktu poprzez formularze kontaktowe zawarte na stronie internetowej oraz świadczenia usługi sprzedaży i obsługi drogą elektroniczną w ramach Sklepu Online, w tym: dostarczenia zakupionego towaru, wystawienia dokumentów księgowych, obsługi ewentualnych zwrotów lub reklamacji oraz ewentualnego kontaktu w sprawach dotyczących realizacji zamówienia,

c.      na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w celach wynikających z udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych – w ramach subskrypcji newslettera.

 
2)     Odbiorcami danych osobowych będą: hostingodawca poczty elektronicznej, hostingodawca serwerów, zewnętrzny operator płatności, firmy świadczące usługi pocztowe i kurierskie, platformy e-mail marketing.

3)     Dane osobowe Użytkowników, którzy:

a.      dokonali zakupu w Sklepie Online będą przetwarzane przez okres świadczenia usług i realizacji zamówienia, a po jego upływie przez okres wymagany przepisami prawa (m.in. ustawa o rachunkowości) lub do czasu upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wniesienia usprawiedliwionego sprzeciwu wobec przetwarzania,

b.      są subskrybentami -  do czasu wycofania przez nich subskrypcji newslettera,

c.      przesłali zapytania poprzez jeden z formularzy kontaktowych – do czasu zakończenia sprawy.
 
4)     Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania tych danych uniemożliwi realizację oznaczonego celu.

5)     Informujemy o przysługującym prawie:

a.      dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 RODO,

b.      do przeniesienia danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO, do innego administratora, jeżeli jest to możliwe technicznie oraz prawo do otrzymania kopii danych w ustrukturyzowanym formacie, przy czym z niniejszego prawa można skorzystać wyłącznie, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,

c.      do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku jej wyrażenia. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania tych danych,

d.      do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl.

6)     Informujemy także o przysługującym prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu ewentualnej obrony przed roszczeniami lub ich dochodzenia.

Informacja dot. wykorzystywania plików cookie

Wykorzystujemy pliki cookie w celu usprawnienia działania naszej strony internetowej. Ograniczenie lub wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie nie ma wpływu na jakość jej przeglądania.

Jak usunąć lub wyłączyć obsługę plików cookie?

Za obsługę (w tym usuwanie) plików cookie odpowiedzialna jest przeglądarka internetowa. To w jej ustawieniach należy dokonać niezbędnych zmian. Procedura działania może się różnić w zależności od wykorzystywanej przeglądarki. Po więcej technicznych informacji prosimy o zapoznanie się z odpowiednimi instrukcjami dla danych przeglądarek.
NEWSLETTER
!Wypełnij to pole
!Wypełnij to pole