PODRÓŻ PO JAPONII

PROGRAM

Moduł 1. 
Opowieść o Japonii – prezentacja / 45 minut


W trakcie modułu Opowieść o Japonii uczestnicy zdobywają podstawową wiedzę dotyczącą Kraju Kwitnącej Wiśni – zarówno o kulturze tradycyjnej, jak i współczesnej, popularnej. Prowadzący snuje opowieść, wzbogaca ją materiałami audiowizualnymi, a także zapewnia uczestnikom przestrzeń do refleksji. Omawiane są kwestie takie jak usytuowanie geograficzne kraju, świat przyrody, kultura i sztuka, tradycja i codzienność współczesnego Japończyka. Dzięki wirtualnej podróży przez główne wyspy japońskie poznajemy najważniejsze punkty turystyczne, obserwujemy Japonię zmieniającą się na tle czterech pór roku, a także przyglądamy się Japończykom w trakcie wyjątkowych dla nich momentów: tradycyjnych świąt i festiwali.


Moduł 2. 
Warsztaty: pismo japońskie z elementami kaligrafii / 45 minut


Pismo i język są nieodłączną częścią kultury japońskiej. Przekazując wiedzę o Kraju Kwitnącej Wiśni nie sposób pominąć tego tematu. Japończycy zaczerpnęli system znaków od Chińczyków, przy czym wzbogacili go o własne elementy. Język japoński składa się z trzech systemów pisma: znaków kanji, hiragany i katakany. Japończycy doskonalą pismo nie tylko przez naukę pamięciową znaków, ale i sposób ich pisania. Shodō, czyli dosłownie "droga pisma", to japońska kaligrafia. Poprzez wielokrotne pisanie znaku przy użyciu specjalnych utensyliów (pędzla, tuszu, kamienia oraz papieru), doskonali się jego walory estetyczne. Warsztaty z kaligrafii niosą ze sobą nie tylko element edukacyjny – jest to doskonała zabawa zapewniająca sensoryczne wrażenia. Podczas zajęć uczestnicy poznają podstawowe znaki kanji wraz z bazową wiedzą na temat języka japońskiego.


Moduł 3. 
Zwiedzanie wystawy muzealnej z Edukatorem / 45 minut

Elementem „Podróży po Japonii” jest zapoznanie się ze sztuką oraz twórczością japońskich lub zainteresowanych Japonią artystów. Muzeum Manggha nie posiada obecnie wystawy stałej, dzięki czemu różnorodność ekspozycji jest bardzo szeroka. W towarzystwie Edukatora uczestnikom warsztatów będzie dużo łatwiej zrozumieć treści wystaw, bardzo często głęboko osadzonych w japońskiej mentalności. Oprowadzanie będzie polegało na objaśnieniu ekspozycji oraz nawiązaniu do przedstawionych podczas wcześniejszych modułów informacji. Ma to służyć ugruntowaniu przekazywanej wiedzy i zapewnić uczestnikom maksymalne skorzystanie z oferowanych przez Muzeum wystaw. Ścieżka oprowadzania prowadzona będzie w sposób dostosowany do wieku oraz wiedzy odbiorców, tak aby każdy z uczestników czuł się w naszej przestrzeni swobodnie.

Przed rezerwacją zajęć prosimy o sprawdzenie, jakie wystawy odbywają się w preferowanym terminie.

NEWSLETTER
!Wypełnij to pole
!Wypełnij to pole