Archiwum Andrzeja Wajdy

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony dedykowanej Andrzejowi Wajdzie:
www.wajdaarchiwum.pl

Archiwum Andrzeja Wajdy, będące od 2011 roku integralną częścią kolekcji Muzeum Manggha, to spuścizna posiadająca unikalne znaczenie przynajmniej z trzech powodów. Po pierwsze dlatego, że jej zbiory ogniskują się wokół osoby, której dorobek artystyczny posiada niepodważalnie wybitny charakter. Następnie ze względu na wartość i znaczenie zgromadzonych w niej materiałów archiwalnych, wreszcie historia gromadzenia i sposób uporządkowania zbiorów będącym autorskim pomysłem samego twórcy.

Archiwum zostało usystematyzowane według kolejnych „projektów” realizowanych przez Andrzeja Wajdę. Chodzi tu zarówno o projekty artystyczne Mistrza (filmy, spektakle teatralne, wystawy itp.), jak też edukacyjne (np. Mistrzowska Szkoła Reżyserii Filmowej), obywatelskie (np. związane z powołaniem Fundacji Kyoto–Kraków i budową Centrum [obecnie Muzeum] Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie, Pawilonu Wyspiańskiego czy Szkoły Języka Japońskiego w Krakowie) czy aktywność społeczno-polityczną (NSZZ „Solidarność”, Senat RP, Stowarzyszenie Filmowców Polskich itp.).

Na każdy z opisanych powyżej projektów składają się między innymi:
▪ scenariusze (niejednokrotnie w kilku wersjach),
▪ scenorysy i szkice,
▪ wydawnictwa stanowiące materiał literacki do filmu, przedstawienia (literatura piękna, fachowa literatura przedmiotu itp.),
▪ korespondencja Andrzeja Wajdy (prywatna i oficjalna),
▪ zaproszenia, programy teatralne, plakaty, fotosy i zdjęcia,
▪ katalogi wystaw,
▪ w przypadku realizacji filmowych i teatralnych: materiały audio i video (na kasetach VHS i płytach DVD – w tym wersje obcojęzyczne – a w przypadku muzyki – na płytach winylowych bądź CD);
▪ rekwizyty i kostiumy filmowe i teatralne.

Ponadto Archiwum zawiera obszerną bibliotekę, na którą składają się wydawnictwa w języku polskim i publikacje obcojęzyczne. Do grupy tej można także zaliczyć prace magisterskie i doktorskie o tematyce związanej z twórczością reżysera. Bogaty materiał stanowi także grupa archiwaliów związanych z nagrodami i wyróżnieniami przyznanymi Andrzejowi Wajdzie (korespondencja, telegramy, listy gratulacyjne, laudacje związane z przyznaniem doktoratów honoris causa itp.) oraz dokumenty prywatne (notatniki, kalendarze kieszonkowe itp.).
NEWSLETTER
!Wypełnij to pole
!Wypełnij to pole