RODO newsletter

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha”


Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach związanych z obsługą wysyłki newslettera jest Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha” z siedzibą w Krakowie, ul. M. Konopnickiej 26, 30-302 Kraków, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury pod nr RIK 56/2004. Administrator informuje, że:

1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z obsługą wysyłki newslettera.

2. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) („Rozporządzenie”).

3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres subskrypcji newslettera.

4. W Muzeum został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@manggha.pl.

5. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pana/Pani osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

6. Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie dotyczących Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

8. Dane osobowe pochodzą od osoby, których dane te dotyczą.

9. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do otrzymywania newslettera, brak podania danych osobowych uniemożliwia otrzymywanie newslettera.
NEWSLETTER
!Wypełnij to pole
!Wypełnij to pole