RODO newsletter

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach związanych z obsługą wysyłki newslettera jest: Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha” z siedzibą w Krakowie, ul. M. Konopnickiej 26 30-302 Kraków, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury pod nr RIK 56/2004. Administrator informuje, że:

1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z obsługą wysyłki newslettera;

2. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) („Rozporządzenie”);

3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres subskrypcji newslettera;

4. W Muzeum został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@manggha.pl;

5. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pana/Pani osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

6. Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7. Przysługuje Panu / Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pan / Pani, iż przetwarzanie dotyczących Pana / Pani danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia;

8. Dane osobowe pochodzą od osoby, których dane te dotyczą;

9. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do otrzymywania newslettera, brak podania danych osobowych uniemożliwia otrzymywanie newslettera;
NEWSLETTER
!Wypełnij to pole
!Wypełnij to pole