Praktyki studenckie

Kto może ubiegać się o praktyki w Muzeum Manggha?
Oferta praktyk skierowana jest do studentów uczelni wyższych

W jaki sposób można aplikować na praktyki?
Należy wysłać mail na adres muzeum@manggha.pl i czekać na kontakt ze strony opiekuna praktyk.
Wiadomość powinna zawierać:
▪ CV kandydata
▪ liczbę godzin praktyk
▪ dyspozycyjność w dni robocze

Jakie dokumenty należy przygotować?
▪ skierowanie na praktyki wydane przez uczelnię
▪ potwierdzenie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas praktyk

UWAGA!
Praktyki w Muzeum Manggha odbywać można w dni robocze w godzinach 9.00–15.00*

*możliwe są odstępstwa od tych godzin w szczególnych przypadkach, m.in. praktyki podczas wydarzeń weekendowych Muzeum Manggha lub staż w bibliotece

NEWSLETTER
!Wypełnij to pole
!Wypełnij to pole