Misja

Muzeum Manggha jest jedyną państwową instytucją popularyzującą kulturę japońską w Polsce, która łączy działalność muzealną z organizacją przedsięwzięć typowych dla nowoczesnej instytucji kultury. Głównym kryterium tworzenia programu imprez jest, oprócz wysokiej rangi artystycznej, atrakcyjność pokazu dla publiczności. Ze względu na wyraźne różnice kulturowe, kluczowym staje się sposób zaprezentowania odległej i często niezrozumiałej wiedzy specjalistycznej. Metody, jakie przez lata zostały wypracowane przez zespół Muzeum Manggha pozwalają na wnikliwą i atrakcyjną prezentację zjawisk związanych z Japonią dawną i współczesną.

Nawiązując do organizowanych przez siebie wydarzeń, Muzeum Manggha prowadzi szeroką działalność wydawniczą. Wydawane przez nas publikacje są nie tylko dokumentacją wystaw i wykładów, ale przede wszystkim rzetelną informacją z zakresu kultury, sztuki, architektury, antropologii, itd. To kompendia wiedzy na temat Japonii, opracowane przez najlepszych specjalistów z Polski i Japonii. Do zakresu działania Muzeum należy upowszechnianie sztuki, kultury i techniki Dalekiego Wschodu, a także europejskiej sztuki XX i XXI wieku inspirowanej kulturą i sztuką Dalekiego Wschodu.
NEWSLETTER
!Wypełnij to pole
!Wypełnij to pole