Zielonolistne słoje – warsztaty

Zapraszamy na warsztaty tworzenia lasów w słoiku – ekosystemów zamkniętych w szkle. Podczas spotkania Uczestnicy poznają zasady odpowiedniego doboru roślin oraz pielęgnacji stworzonej kompozycji. Wydarzenie będzie doskonałą okazją, aby w twórczej atmosferze przełamać schematy myślowe dotyczące sfery hodowli roślin.

Warsztaty poprowadzi krakowska pracownia botaniczna Zielonolistni. Zajęcia odbędą się w przestrzeni Galerii Europa – Daleki Wschód w sobotę 23 października 2021 r. w godzinach 12.00–13.15.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres mailowy edukacja@manggha.pl, w tytule wiadomości wpisując: „Lasy 23.10”. W treści proszę podać imię, nazwisko, numer telefonu oraz wiek zgłaszanego Uczestnika. Zachęcamy do wcześniejszej rezerwacji z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc (limit: 8 osób). Po pozytywnym rozpatrzeniu maila zgłoszeniowego, w wiadomości zwrotnej otrzymają Państwo szczegółowe dane potrzebne do przelewu bankowego. Płatności należy dokonać w ciągu 2 dni roboczych od momentu otrzymania informacji zwrotnej z akceptacją zgłoszenia. Koszt udziału wynosi 95 zł/os. W cenie warsztatów zawarte są wszystkie materiały potrzebne do wykonania aranżacji, w tym słój o wymiarach około 25 cm x 19 cm z pokrywą korkową oraz zestaw roślin: fitonia i bluszcz. Zajęcia będą prowadzone od podstaw, dla osób początkujących. Spotkanie przeznaczone jest dla młodzieży (+14) i osób dorosłych.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych Muzeum Manggha w terminie późniejszym niż na 3 dni przed rozpoczęciem zajęć Muzeum Manggha zastrzega prawo zatrzymania 20% wpłaconej przez Uczestnika kwoty tytułem pokrycia kosztów związanych z przygotowaniem materiałów towarzyszących i zaangażowaniem osób współpracujących przy organizacji zajęć edukacyjnych. Pozostałe 80% wpłaconej kwoty zostanie zwrócone na wskazany przez Uczestnika rachunek bankowy w terminie 7 dni od daty poinformowania o rezygnacji z udziału w zajęciach edukacyjnych.

Podczas wydarzenia wykonywane będą fotografie dla celów dokumentacyjnych i promocyjnych. Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykonanie tych fotografii oraz wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku uczestników wraz z jego opisaniem poprzez wskazanie okoliczności wykonywania fotografii oraz miejsca ich wykonywania, w tym w szczególności zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie ich wizerunku w celach dokumentacyjnych i promocyjnych. Rozpowszechnianie będzie miało miejsce przez czas nieoznaczony za pomocą strony internetowej organizatora wydarzenia.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z regulaminem wydarzeń edukacyjnych. Rezerwując miejsce w grupie zajęciowej Uczestnik zgadza się na warunki opisane w regulaminie.

Uwaga: Uczestnik wydarzenia/opiekun prawny jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia przy wejściu na zajęcia, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest/jego podopieczny nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. W przypadku wystąpienia u uczestnika objawów zakażenia COVID-19 do 14 dni od daty wydarzenia uczestnik/opiekun prawny zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o tym właściwe służby sanitarne i epidemiologiczne, a także Muzeum Manggha na adres mailowy muzeum@manggha.pl. Wzór oświadczenia uczestnika jest dostępny do wglądu tutaj; wzór oświadczenia opiekuna uczestnika tutaj. Wydruki oświadczenia będzie można uzyskać również w dniu wydarzenia od pracownika recepcji muzealnej.

NEWSLETTER
!Wypełnij to pole
!Wypełnij to pole