Migracje w Wirtualnym Muzeum Antropocenu

Już od 21 kwietnia Wirtualne Muzeum Antropocenu zaprasza na swoją najnowszą wystawę Migracje/Migrations. Wystawa dotyczy różnych aspektów migracji ludzi i zwierząt: od przymusowych spowodowanych konfliktami (jak na Ukrainie, w Afganistanie, Syrii) czy zmianami klimatycznymi (Sudan, Madagaskar), po migracje podążające za zwierzętami (Mongolia); jak i ekonomiczne (do Ameryki, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Australii); aż do wyjazdów ze względów na pracę, studia za granicą czy po prostu chęć zamieszkania w innym kraju.

Oprócz fotografii, obrazów, instalacji wideo i dźwiękowych różnych artystów, na wystawie znajdują się również nagrania wideo i audio z historiami opowiedzianymi przez osoby migranckie mieszkające w różnych krajach.

Celem wystawy jest podważenie pewnych stereotypów oraz nadanie głosu i twarzy każdej migracji. Ludzkie podróże przeplatane są wędrówkami zwierząt, z których część jest wymuszona przez zmiany klimatu lub dominację człowieka.

Wystawa będzie dostępna online (na platformie Kunstmatrix: wma.museum/migracje-migrations) od 21 kwietnia 2022 roku do 20 lipca 2022. Równolegle odbędą się spotkania online ze specjalistami oraz specjalistkami zajmującymi się tematyką migracji, artystami i artystkami (niektórzy z nich są również migrantami/kami), antropolożkami, pisarzami, muzeami oraz instytucjami związanymi z osobami migranckimi oraz pomagającymi im.
NEWSLETTER
!Wypełnij to pole
!Wypełnij to pole