Warsztaty mokulito

Uwaga: brak wolnych miejsc

Zapraszamy na warsztaty mokulito – japońskiej techniki litografii z drewna. Spotkanie poprowadzi Justyna Mazur – pasjonatka grafiki warsztatowej i terapii zajęciowej, właścicielka pracowni graficznej Litograf. Zajęcia rozpoczną się od przygotowania drewna. W dalszej kolejności Uczestnicy będą pracować nad rysunkiem i pokryciem drewna farbą w celu uzyskania druku na mokrym papierze bawełnianym.

Informacje organizacyjne:

Wydarzenie odbędzie się w przestrzeni Galerii Europa – Daleki Wschód w niedzielę 5 września 2021 r. w dwóch blokach godzinowych: 10.00–12.00 oraz 15.00–17.00. Między godziną 12.00 a 15.00 planowana jest przerwa techniczna. Uczestnicy samodzielnie organizują sobie czas wolny w przerwie. Warsztaty przeznaczone są dla osób dorosłych (+18). Koszt uczestnictwa wynosi 150 złotych/1 osobę.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres mailowy edukacja@manggha.pl, w tytule wiadomości wpisując: „Mokulito 05.09”. W treści proszę podać imię, nazwisko, numer telefonu oraz wiek zgłaszanego Uczestnika. Z uwagi na limitowaną liczbę miejsc, zachęcamy do wcześniejszej rezerwacji. Zgłoszenia przyjmowane są w dniach 17–23 sierpnia. Wydarzenie odbędzie się pod warunkiem zapisu minimum 10 osób.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych Muzeum Manggha w terminie późniejszym niż na 3 dni przed rozpoczęciem zajęć Muzeum Manggha zastrzega prawo zatrzymania 20% wpłaconej przez uczestnika kwoty tytułem pokrycia kosztów związanych z przygotowaniem materiałów towarzyszących i zaangażowaniem osób współpracujących przy organizacji zajęć edukacyjnych. Pozostałe 80% wpłaconej kwoty zostanie zwrócone na wskazany przez uczestnika rachunek bankowy w terminie 7 dni od daty poinformowania o rezygnacji z udziału w zajęciach edukacyjnych.

Podczas wydarzenia wykonywane będą fotografie dla celów dokumentacyjnych i promocyjnych. Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykonanie tych fotografii oraz wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku uczestników wraz z jego opisaniem poprzez wskazanie okoliczności wykonywania fotografii oraz miejsca ich wykonywania, w tym w szczególności zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie ich wizerunku w celach dokumentacyjnych i promocyjnych. Rozpowszechnianie będzie miało miejsce przez czas nieoznaczony za pomocą strony internetowej organizatora wydarzenia.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z regulaminem wydarzeń edukacyjnych. Rezerwując miejsce w grupie zajęciowej Uczestnik zgadza się na warunki opisane w regulaminie.

Uwaga: Uczestnik wydarzenia/opiekun prawny jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia przy wejściu na zajęcia, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest/jego podopieczny nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. W przypadku wystąpienia u uczestnika objawów zakażenia COVID-19 do 14 dni od daty wydarzenia uczestnik/opiekun prawny zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o tym właściwe służby sanitarne i epidemiologiczne, a także Muzeum Manggha na adres mailowy muzeum@manggha.pl. Wzór oświadczenia uczestnika jest dostępny tutaj; wzór oświadczenia opiekuna uczestnika tutaj. Wydruki oświadczenia będzie można uzyskać również w dniu wydarzenia od pracownika recepcji muzealnej.

NEWSLETTER
!Wypełnij to pole
!Wypełnij to pole