Wystawa

Tatsuno Art Project: Góra. Zachwyt i groza

Galeria Europa – Daleki Wschód
12.08.2023 - 22.10.2023

Wernisaż: 11.08.2023, 18.00

Kuratorka: Akiko Kasuya Aranżacja wystawy, współpraca kuratorska: Masakazu Miyanaga Dofinansowanie: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Góry od najdawniejszych czasów otacza uwielbienie i lęk, jako przedmiot jednoczesnego podziwu i nabożnego szacunku. Góry mogą dawać obfite plony, ale też bywają miejscem straszliwych katastrof, takich jak lawiny czy erupcje wulkanów. W Japonii i szerzej na Wschodzie góry często uważa się za miejsca pełne świętej, mistycznej mocy, a niekiedy też postrzega jako przejście z tego świata do następnego. Około VII wieku powstał w Japonii ruch religijny shugendō, łączący kult gór z buddyzmem i z innymi wierzeniami. Jego wyznawcy, zwani shugensha, doskonalili się w ascezie, wędrując po stromych pasmach górskich. 

Współczesna nauka i technika wyjaśniły wiele naturalnych zjawisk, a także, zaglądając w najodleglejsze zakątki gór, mogą odkrywać tajemnice najgłębiej skrywane w ich mroku. A jednak kiedy wyruszamy w góry, nasze codzienne widzenie świata zostawiamy w domu, w ich zaś miejsce towarzyszą nam rytmy i tchnienia gór, niekiedy też przeszywa nas dreszcz na widok oznak przejścia do innego świata. Będąc niejako ostrzeżeniem przed arogancją ludzkich prób ujarzmienia natury, góry trwają w niewzruszonym spokoju – przez wieczność. Sprzeczne wahania umysłu między zalęknionym podziwem a tęsknotą stały się źródłem poczucia „niesamowitości”, jednak niezmienne pozostaną urok i tajemniczość gór wznoszących się wysoko lub leżących w odosobnieniu poza obszarem ludzkiej działalności. 

Wcześniejsze odsłony wystawy Góra, prezentowane w Kioto i w Tatsuno jesienią 2021 roku, odbyły się w czasie ogólnoświatowej pandemii wywołanej koronawirusem, która uwypukliła znaczenie kontrastu między technologią a naturą. Po tych doświadczeniach górska wystawa przybywa do Krakowa, aby zgłębiać źródła mistycznej mocy, majestatu i tajemniczego czaru gór poprzez prace zawierające zarówno polskie, jak i japońskie motywy górskie. Dokonuje również porównania rozmaitych funkcji symbolicznych, jakie góry pełnią na Wschodzie i na Zachodzie. Wznoszące się wysoko góry mogą być symbolem tego, co wzniosłe, natomiast strome pasma mogą się odnosić do pokonywania trudności, przeciwności i ludzkiego ego, ale też mogą być postrzegane jako coś wychodzącego poza domenę ludzkiej wiedzy, przejście między tamtym a tym światem, wreszcie jako źródło błogosławieństw. 

Podejmowanie takich prób wzmacnia wymianę kulturalną między Japonią i Polską. Temat „Góra” zadano ośmiorgu artystom i artystkom, po czworo z Polski i z Japonii, aktywnym zarówno we własnym kraju, jak i za granicą. Stosując różnorodne i bogate formy artystycznego wyrazu, takie jak malarstwo, animacja czy instalacja, twórcy zgłębiają swą fascynację górami.
Akiko Kasuya 

W wystawie biorą udział Artystki i Artyści:

Yuta Hasegawa 
Daniel Koniusz 
Ryotaro Miyajima 
Masakazu Miyanaga 
Agnieszka Polska 
Kamil Targosz 
Kohei Yamashita 
Beata Zuba

Projekt wystawy dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

NEWSLETTER
!Wypełnij to pole
!Wypełnij to pole