Klub Origami – dzieci 7–11 lat, semestr 1

Klub Origami Muzeum Manggha to seria warsztatów wprowadzających w świat tradycyjnej sztuki składania papieru. W ramach Klubu odbywają się spotkania dla kilku grup podzielonych ze względu na wiek i poziom zaawansowania. Zajęcia wspierają rozwój wyobraźni przestrzennej i sprzyjają budowaniu koncentracji.  

Plan czwartego spotkania Klubu Origami dla dzieci w wieku 7–11 lat (semestr 1, od podstaw) zakłada stworzenie niewielkiej botanicznej kompozycji z mchu i origami. Warsztaty odbędą się w sobotę 27 maja 2023 r. w godzinach 12.00–13.00 w przestrzeni Galerii Europa – Daleki Wschód. Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres edukacja@manggha.pl, w tytule wiadomości wpisując: „Klub Origami dzieci 27.05 semestr 1”. W treści należy podać: imię, nazwisko, wiek zgłaszanego uczestnika oraz numer telefonu opiekuna dziecka. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc (limit: 10 osób) zachęcamy do wcześniejszej rezerwacji. Dzieci, które mają już wykupiony karnet na cykl marzec – lipiec 2023, automatycznie są wpisane na listę uczestników czwartego spotkania. 
 
Koszt udziału w pojedynczym spotkaniu Klubu Origami wynosi 40 zł/osobę. Opłatę prosimy uiścić w recepcji muzealnej w dniu wydarzenia. Udział w pojedynczych zajęciach nie wymaga zapisania się na cały cykl. Aktualnie istnieje możliwość zakupu karnetu na 5 spotkań (od czwartego do ósmego spotkania według harmonogramu) w cenie 175 zł/osobę. Szczegółowe informacje o cyklu dostępne tutaj. Pierwszeństwo udziału w warsztacie mają osoby posiadające karnet. 
 
WAŻNE: prosimy nie pozostawiać dzieci bez opieki osoby dorosłej. Opiekunowie nie ponoszą kosztów udziału. W czasie spotkania przebywają w przestrzeni warsztatowej, ale nie biorą czynnego udziału w zajęciach. 
 
Ze względu na konieczność przygotowania materiałów i zaangażowania edukatorów Muzeum Manggha nie przewiduje zwrotów za nieobecności uczestników, którzy wykupili karnety. Dzieci posiadające karnet w grupie semestr 1 w cyklu marzec – lipiec 2023 mogą odrobić bezpłatnie jedną nieobecność w terminie 29 lipca 2023 r. w godzinach 12.00–13.00 (wydarzenie dodatkowe, poza harmonogramem zajęć).
 
Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z regulaminem Klubu Origami Muzeum Manggha – rezerwując udział w zajęciach zgadzają się Państwo na warunki w nim ujęte. Informujemy, że spotkania są prowadzone w języku polskim.

NEWSLETTER
!Wypełnij to pole
!Wypełnij to pole