Klub Origami – spotkanie czwarte (dzieci 7–11 lat, grupa 2)

Klub Origami Muzeum Manggha to kilkumiesięczna seria warsztatów wprowadzających w świat tradycyjnej sztuki składania papieru. W ramach Klubu odbywają się spotkania dla kilku grup podzielonych ze względu na wiek i poziom zaawansowania. Zajęcia wspierają rozwój wyobraźni przestrzennej i sprzyjają budowaniu koncentracji.

Plan czwartego spotkania dla dzieci w wieku 7–11 lat (grupa 2, początkująca) zakłada stworzenie zielnika origami: papierowe figury roślin zostaną umieszczone w książkowej harmonijce (jap. orihon). Warsztaty odbędą się w przestrzeni Galerii Europa – Daleki Wschód w piątek 25 listopada 2022 r. w godzinach 17.00–18.30. Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres edukacja@manggha.pl, w tytule wiadomości wpisując: „Klub Origami dzieci 25.11”. W treści należy podać: imię, nazwisko, wiek zgłaszanego uczestnika, wybór płatności (jednorazowy udział lub karnet na cykl) oraz numer telefonu opiekuna dziecka. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc (limit 10 osób) zachęcamy do wcześniejszej rezerwacji. Dzieci, które mają już wykupiony karnet na cykl wrzesień 2022 – styczeń 2023, automatycznie są wpisane na listę uczestników czwartego spotkania.

Koszt udziału w pojedynczym spotkaniu Klubu Origami wynosi 60 zł/osobę. Opłatę prosimy uiścić w recepcji muzealnej w dniu wydarzenia. Udział w pojedynczych zajęciach nie wymaga zapisania się na cały cykl. Aktualnie istnieje możliwość zakupu karnetu na 5 spotkań (od czwartego do ósmego spotkania według harmonogramu) w cenie 250 zł/osobę. Szczegółowe informacje o cyklu i możliwości zakupu karnetu dostępne tutaj. Pierwszeństwo udziału w warsztacie mają osoby posiadające karnet.

WAŻNE: prosimy nie pozostawiać dzieci bez opieki osoby dorosłej. Opiekunowie nie ponoszą kosztów udziału. W czasie spotkania przebywają w przestrzeni warsztatowej, ale nie biorą czynnego udziału w zajęciach.

Ze względu na konieczność przygotowania materiałów i zaangażowania edukatorów Muzeum Manggha nie przewiduje zwrotów za nieobecności uczestników, którzy wykupili karnety. W trakcie trwania danego cyklu zajęć Klubu Origami istnieje możliwość odrobienia nieobecności w dwóch terminach określonych przez osoby prowadzące. 

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z regulaminem Klubu Origami Muzeum Manggha – rezerwując udział w zajęciach zgadzają się Państwo na warunki w nim ujęte. Informujemy, że spotkania są prowadzone w języku polskim.

NEWSLETTER
!Wypełnij to pole
!Wypełnij to pole