Klub Origami – spotkanie pierwsze (dzieci 7–11 lat, semestr 2)

Klub Origami Muzeum Manggha to seria warsztatów wprowadzających w świat tradycyjnej sztuki składania papieru. W ramach Klubu odbywają się spotkania dla kilku grup podzielonych ze względu na wiek i poziom zaawansowania. Zajęcia wspierają rozwój wyobraźni przestrzennej i sprzyjają budowaniu koncentracji.  
 
Tematem pierwszego spotkania w semestrze drugim dla dzieci w wieku 7–11 lat będzie tworzenie papierowych zakładek do książek. Warsztaty odbędą się w sobotę 1 kwietnia 2023 r. w godzinach 14.00–15.00 w przestrzeni Galerii Europa – Daleki Wschód. Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres edukacja@manggha.pl, w tytule wiadomości wpisując: „Klub Origami semestr 2. dzieci 1.04”. W treści należy podać: imię, nazwisko, wiek zgłaszanego uczestnika, preferowaną grupę oraz numer telefonu opiekuna dziecka. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc (limit 10 osób w grupie) zachęcamy do wcześniejszej rezerwacji. Dzieci, które mają już wykupiony karnet na cykl marzec – lipiec 2023, automatycznie są wpisane na listę uczestników pierwszego spotkania. 
 
Koszt udziału w pojedynczym spotkaniu Klubu Origami wynosi 40 zł/osobę. Opłatę prosimy uiścić w recepcji muzealnej w dniu wydarzenia. Udział w pojedynczych zajęciach nie wymaga zapisania się na cały cykl. Aktualnie istnieje możliwość zakupu karnetu na 8 spotkań (od pierwszego do ósmego spotkania według harmonogramu) w cenie 280 zł/osobę. Szczegółowe informacje o cyklu dostępne tutaj. Pierwszeństwo udziału w warsztacie mają osoby posiadające karnet. 
 
WAŻNE: prosimy nie pozostawiać dzieci bez opieki osoby dorosłej. Opiekunowie nie ponoszą kosztów udziału. W czasie spotkania przebywają w przestrzeni warsztatowej, ale nie biorą czynnego udziału w zajęciach. 
 
Ze względu na konieczność przygotowania materiałów i zaangażowania edukatorów Muzeum Manggha nie przewiduje zwrotów za nieobecności uczestników, którzy wykupili karnety. W trakcie trwania danego cyklu zajęć Klubu Origami istnieje możliwość odrobienia nieobecności w jednym terminie (lipiec 2023 r.) określonym przez osoby prowadzące. 
 
Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z regulaminem Klubu Origami Muzeum Manggha – rezerwując udział w zajęciach zgadzają się Państwo na warunki w nim ujęte. Informujemy, że spotkania są prowadzone w języku polskim. 

NEWSLETTER
!Wypełnij to pole
!Wypełnij to pole