Mroczne oblicze lalki

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha ma zaszczyt zaprosić na otwarcie wystawy Mroczne oblicze lalki. Fotografie i kolekcja lalek Moniki Mostowik 12 października 2019 o godzinie 18.00. Po wernisażu odbędzie się spotkanie z Moniką Mostowik, autorką książki Zanim stanę się lalką. Zapis obsesji tworzenia.

Kolekcjonerskie lalki z przegubami kulkowymi (ang. Ball-Jointed Dolls, BJD) to skierowane do dorosłych odbiorców lalki wykonane z żywicy poliuretanowej. Powstały na styku tradycji japońskiej i europejskiej. Z jednej strony uosabiają typowy dla Japonii estetyczny kult lalki jako wyjątkowego obiektu i dzieła sztuki, z drugiej zaś – inspiracja w zakresie stylistyki i ich charakterystycznej kulkowej konstrukcji zaczerpnięta została z różnych nurtów kultury europejskiej: od antycznych lalek biskwitowych po groteskowe rzeźby Hansa Bellmera. Lalki z kolekcji Moniki Mostowik-Wanat nie reprezentują jednego określonego typu stylistyki – indywidualna interpretacja jest ideą nadrzędną, a same lalki przyjmują setki różnorodnych obliczy, kształtów i stylizacji. Nie są to lalki dla dzieci – często smutne, oszpecone, niedoskonałe, okaleczone ale i drapieżne, pełne erotyzmu. Aranżując konkretne stylizacje, autorka fotografuje je w świadomie wybranym otoczeniu. W swoich poszukiwaniach w dziedzinie fotografii, sięga do technik współczesnych, jak również dawnych, tradycyjnych opartych o procesy chemiczne z udziałem srebra.

Podczas imprezy wykonywane będą fotografie dla celów dokumentacyjnych i promocyjnych. Uczestnictwo w imprezie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykonanie tych fotografii oraz wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku uczestników wraz z jego opisaniem poprzez wskazanie okoliczności wykonywania fotografii oraz miejsca ich wykonywania, w tym w szczególności zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie ich wizerunku w celach dokumentacyjnych i promocyjnych. Rozpowszechnianie będzie miało miejsce przez czas nieoznaczony za pomocą strony internetowej organizatora imprezy.

PATRONAT HONOROWY

KONSUL HONOROWY JAPONII
W KRAKOWIE

NEWSLETTER
!Wypełnij to pole
!Wypełnij to pole