Ochrona dziedzictwa kultury na wypadek szczególnych zagrożeń

Z przyjemnością informujemy, że w dniach 25–26 listopada 2021 roku w Krakowie odbędzie się, organizowana co dwa lata Międzynarodowa Konferencja Ochrona dziedzictwa kultury na wypadek szczególnych zagrożeń - zagrożenia klimatyczne, środowiskowe, pandemicznie i pożarowe. Dobre praktyki.

Konferencja skierowana jest do właścicieli i zarządców obiektów zabytkowych, osób zajmujących się ochroną zabytków, przedstawicieli służb ratowniczych i ochrony, osób zainteresowanych bezpieczeństwem osób i mienia, wykorzystaniem nowoczesnej techniki w zabezpieczeniu zabytków oraz przedstawicieli instytucji rządowych i samorządowych zajmujących się prezentowaną tematyką.

Miejsce:
Archiwum Narodowe w Krakowie, ul. Rakowicka 22 E  

UWAGA! Udział w konferencji osób niebędących prelegentami wyłącznie w trybie zdalnym! Wymagana wcześniejsza rejestracja.
Transmisja: www.odk.sapsp.pl

Zachęcamy do zapoznania się z programem konferencji dostępnym na stronie www.odk.sapsp.pl/index.php/program

Patronat honorowy nad konferencją objęli:
Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej – Szef Obrony Cywilnej Kraju, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, Wojewoda Małopolski, Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Prezes Polskiego Komitetu Błękitnej Tarczy  

Organizatorzy:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Archiwa Państwowe, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Polski Komitet Błękitnej Tarczy, Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha”, Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury

Współorganizatorzy:
Komenda Miejska PSP w Krakowie, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Punkt Kontaktowy Polskiego Komitetu Błękitnej Tarczy w Krakowie

Partnerzy konferencji:
Polski Komitet Narodowy ICOMOS, Polski Komitet Narodowy ICOM, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Muzeum Narodowe w Warszawie, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego, Państwowy Instytut Badawczy, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Centralne Muzeum Pożarnictwa.
NEWSLETTER
!Wypełnij to pole
!Wypełnij to pole