Zapraszamy do zwiedzania muzeum w dniu 15 sierpnia w godzinach 10.00–18.00!

Solidarność i odpowiedzialność. Droga dzieci syberyjskich do Polski

Pomoc Japonii i Polonii amerykańskiej 1919–1922
Konkurs dla dzieci i młodzieży

Szanowni Państwo,

Proszę przyjąć raz jeszcze podziękowania za przygotowanie uczniów do I etapu konkursu Solidarność i odpowiedzialność. Droga dzieci syberyjskich do Polski – pomoc Japonii i Polonii amerykańskiej (1919 – 1922).

W dniu 11 maja 2022 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Jury Konkursu w składzie: profesor Wiesław Theiss, redaktor Teruo Matsumoto oraz zastępca dyrektora ds. merytorycznych Muzeum Manggha Katarzyna Nowak.

Po wnikliwej ocenie wszystkich nadesłanych formularzy konkursowych Organizatorzy ogłaszają, że do II etapu konkursu przechodzą:

1. Gaja Włodarczyk (Stara Wieś)
2. Maja Mikołajczyk (Stara Wieś)
3. Kinga Lewińska (Kraków)
4. Pola Cichecka (Stara Wieś)
5. Lena Cichecka (Stara Wieś)
6. Zuzanna Balkiewicz (Gorzów Wielkopolski)
7. Katarzyna Sochaj (Lublin)
8. Nikola Korpysz (Stara Wieś)
9. Zuzanna Dąbrowska (Stara Wieś)
10. Hubert Rybiński (Zgierz)
11. Jagoda Waśko (Kraśnik)
12. Kinga Zwierzchowska  (Stara Wieś)
13. Anita Tryka (Kraśnik)
14. Natalia Pilewska (Stara Wieś)
15. Lena Trojniak (Kalinówka)
16. Kacper Warda (Lublin)
17. Oliwia Solecka (Stara Wieś)
18. Wiktoria Rycerz (Lublin)
19. Kamila Andrzejczak (Zgierz)
20. Julia Tomaszewska (Stara Wieś)

Wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie serdecznie gratulujemy.

II etap konkursu odbędzie się w dniu 15 czerwca o godzinie 10.00 w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, przy ul. Marii Konopnickiej w Krakowie. Ze względu na rejestrację prosimy o przyjście 15 minut wcześniej).

Uczniowie (lub zespoły) będą mieli maksymalnie 10 minut na prezentację swojej pracy i pytania oraz rozmowę z jury konkursu.

W wypadku, gdy jest to praca literacka (esej, wywiad, raport z badań), prosimy o przesłanie jej najpóźniej do dnia 10 czerwca na adres: kasia@manggha.pl

Kolejność prezentowania prac konkursowych będzie w układzie alfabetycznym.

Ważnym aspektem przygotowywanej pracy jest odpowiedź na pytanie: Czego uczy pomoc Japonii udzielona dzieciom polskim z Syberii? Jaką lekcję niesie dla mnie, dla moich rówieśników, dla dorosłych,  dla naszego państwa i społeczeństwa, dla szerszego świata?

______________________________________
Sagę dzieci syberyjskich najlepiej można poznać, a także zrozumieć ponadczasowe znaczenie tej historii poprzez indywidualne losy ludzkie. Obecna, IV edycja Konkursu, podobnie jak poprzednie edycje, jest „otwartą lekcją historii”, gdyż opiera się na zasadzie samodzielnego, poszukującego i twórczego poznawania losów dzieci syberyjskich oraz przenoszenia wiedzy o tamtych odległych już wydarzeniach do naszego dzisiejszego świata.

Konkurs jest przestrzenią kreacji i interpretacji fikcyjnego „spotkania” z dzieckiem syberyjskim i ma odpowiedzieć na pytanie: Czego uczy nas historia dzieci syberyjskich dzisiaj, w świecie, w którym wspaniały rozwój technologii i kultury idzie w parze z licznymi napięciami, niepokojami i zagrożeniami? Jak historia dzieci syberyjskich jest widziana i interpretowana przez młode pokolenie Polaków? Pytania te kierujemy do uczniów 7 i 8 klas szkoły podstawowej oraz do uczniów szkoły ponadpodstawowej.

Konkurs ma dwie zasadnicze postacie:

a) I etap (szkolny) – tradycyjny konkurs wiedzy o wydarzeniach, obejmujący dzieje dzieci syberyjskich i pomoc Japonii widziane na tle wydarzeń:

• rewolucji rosyjskiej i wojny domowej na Syberii 1917–1922,
• dziejów Polaków na Syberii,
• interwencji wojskowej na Syberii,
• stosunków japońsko-rosyjskich 1919–1922;

b) II etap (ogólnopolski) – konkurs form literackich, plastycznych multimedialnych, obejmujący takie typy wypowiedzi jak:

• literackie (pisemne), np. esej, wywiad, raport z badań, komiks,
• plastyczne, np. obraz, rysunek, fotografia, fotostory, plakat, inna dowolna
forma,
• multimedialne, np. film, klip, aplikacja na smartfon,
• muzyczne.

Ważna uwaga!

Muzeum Manggha jako organizator zwróciło się do Kuratoriów Oświaty w całej Polsce z prośbą, by konkurs wpisany został do wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych.

Znaczna część kuratoriów wyraziła duże zainteresowanie konkursem i umieściła go w swoich wykazach jako konkurs punktowany. Zainteresowanych zachęcamy do sprawdzenia wykazu w nadzorowanym przez szkołę kuratorium!

W II etapie nie relacjonujemy historii dzieci syberyjskich – na ich przykładzie odpowiadamy na pytania o współczesny przekaz i lekcję dla nas, dla rówieśników i dla naszego pokolenia.

Do udziału w I etapie (szkolnym) Konkursu można zgłaszać się tylko indywidualnie. Do II etapu (ogólnopolskiego) można przystępować w zespołach, przy czym zespół nie może liczyć więcej niż 3 uczniów. I etap jest przeprowadzany w szkole pod opieką i nadzorem Nauczyciela zgłaszającego Uczestników do Konkursu.

Przed zgłoszeniem udziału prosimy o zapoznanie się z regulaminem Konkursu dostępnym do wglądu poniżej:

NEWSLETTER
!Wypełnij to pole
!Wypełnij to pole