Solidarność i odpowiedzialność. Droga dzieci syberyjskich do Polski

Pomoc Japonii i Polonii amerykańskiej 1919–1922
Konkurs dla dzieci i młodzieży

Sagę dzieci syberyjskich najlepiej można poznać, a także zrozumieć ponadczasowe znaczenie tej historii poprzez indywidualne losy ludzkie. Obecna, IV edycja Konkursu, podobnie jak poprzednie edycje, jest „otwartą lekcją historii”, gdyż opiera się na zasadzie samodzielnego, poszukującego i twórczego poznawania losów dzieci syberyjskich oraz przenoszenia wiedzy o tamtych odległych już wydarzeniach do naszego dzisiejszego świata.

Konkurs jest przestrzenią kreacji i interpretacji fikcyjnego „spotkania” z dzieckiem syberyjskim i ma odpowiedzieć na pytanie: Czego uczy nas historia dzieci syberyjskich dzisiaj, w świecie, w którym wspaniały rozwój technologii i kultury idzie w parze z licznymi napięciami, niepokojami i zagrożeniami? Jak historia dzieci syberyjskich jest widziana i interpretowana przez młode pokolenie Polaków? Pytania te kierujemy do uczniów 7 i 8 klas szkoły podstawowej oraz do uczniów szkoły ponadpodstawowej.

Konkurs ma dwie zasadnicze postacie:

a) I etap (szkolny) – tradycyjny konkurs wiedzy o wydarzeniach, obejmujący dzieje dzieci syberyjskich i pomoc Japonii widziane na tle wydarzeń:

• rewolucji rosyjskiej i wojny domowej na Syberii 1917–1922,
• dziejów Polaków na Syberii,
• interwencji wojskowej na Syberii,
• stosunków japońsko-rosyjskich 1919–1922;

b) II etap (ogólnopolski) – konkurs form literackich, plastycznych multimedialnych, obejmujący takie typy wypowiedzi jak:

• literackie (pisemne), np. esej, wywiad, raport z badań, komiks,
• plastyczne, np. obraz, rysunek, fotografia, fotostory, plakat, inna dowolna
forma,
• multimedialne, np. film, klip, aplikacja na smartfon,
• muzyczne.

Ważna uwaga!
W II etapie nie relacjonujemy historii dzieci syberyjskich – na ich przykładzie odpowiadamy na pytania o współczesny przekaz i lekcję dla nas, dla rówieśników i dla naszego pokolenia.

Do udziału w I etapie (szkolnym) Konkursu można zgłaszać się tylko indywidualnie. Do II etapu (ogólnopolskiego) można przystępować w zespołach, przy czym zespół nie może liczyć więcej niż 3 uczniów. I etap jest przeprowadzany w szkole pod opieką i nadzorem Nauczyciela zgłaszającego Uczestników do Konkursu.

Przed zgłoszeniem udziału prosimy o zapoznanie się z regulaminem Konkursu dostępnym do wglądu poniżej:

NEWSLETTER
!Wypełnij to pole
!Wypełnij to pole