Spotkanie z artystkami i kuratorkami wystawy INNER STRENGTH

19 września o godzinie 16.00 nadarzy się wspaniała okazja, aby poznać osoby bezpośrednio zaangażowane w powstanie wystawy Inner Strength. The women of Poland na Japan. Tego dnia, który jednocześnie oznacza w naszym kalendarzu zakończenie ekspozycji, zapraszamy na swobodną rozmowę z kuratorkami wystawy, Eweliną Skowrońską i Moniką Brauntsch oraz Basią Flores, jedną z artystek uczestniczących w projekcie.

W trakcie spotkania dowiecie się więcej o prezentowanych pracach artystek, odsłonie wystawy w Japonii oraz na czym, tak naprawdę, polega hasło „wewnętrzna siła”, które znalazło się w tytule. Będzie to też ostatni moment dla wszystkich, którzy jeszcze nie zobaczyli wystawy.

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Ze względu na limit uczestników, prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 18 września 2021 r. na adres mailowy: recepcja@manggha.pl, w treści wiadomości wpisując: imię, nazwisko oraz dopisek „Inner Strength 19.09”.

Prace pokazane na wystawie zbierają różne spostrzeżenia na temat bycia kobietą we współczesnym świecie. Artystki odsłaniają przez nami świat tradycji, przesądów, trudów życia codziennego czy pracy, pokazują jak działają, i co je motywuje. Poruszając problemy jakich doświadczają, obalają stereotypy i przypisane im społeczne role, dotykając bardzo aktualnych tematów.

W wystawie biorą udział artystki z Polski: Basia Grzybowska Flores, Magda Pilaczyńska, Patrycja Podkościelny, Ewelina Skowrońska i Daria Solak oraz Japonii: Aona Hayashi, Hitomi Itoh, Aki Ishibashi, Noriyo Yoshida oraz Kolektyw MeMe (Hisae Maeda, Izumi Shiokawa i Chika Higashi).

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z regulaminem wydarzeń. Rezerwując miejsce w grupie zajęciowej Uczestnik zgadza się na warunki opisane w regulaminie.

Uwaga: Uczestnik wydarzenia/opiekun prawny jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia przy wejściu na zajęcia, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest/jego podopieczny nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. W przypadku wystąpienia u uczestnika objawów zakażenia COVID-19 do 14 dni od daty wydarzenia uczestnik/opiekun prawny zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o tym właściwe służby sanitarne i epidemiologiczne, a także Muzeum Manggha na adres mailowy muzeum@manggha.pl. Wzór oświadczenia uczestnika oraz wzór oświadczenia opiekuna uczestnika dostępne do wglądu w linkach poniżej. Wydruki oświadczenia będzie można uzyskać również w dniu wydarzenia od pracownika recepcji muzealnej.

Podczas wydarzenia wykonywane będą fotografie dla celów dokumentacyjnych i promocyjnych. Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykonanie tych fotografii oraz wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku uczestników wraz z jego opisaniem poprzez wskazanie okoliczności wykonywania fotografii oraz miejsca ich wykonywania, w tym w szczególności zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie ich wizerunku w celach dokumentacyjnych i promocyjnych. Rozpowszechnianie będzie miało miejsce przez czas nieoznaczony za pomocą strony internetowej organizatora wydarzenia.

NEWSLETTER
!Wypełnij to pole
!Wypełnij to pole