Zapraszamy do zwiedzania muzeum w dniu 15 sierpnia w godzinach 10.00–18.00!

Wajda. Człowiek z Gdańska

W imieniu Uniwersytetu Gdańskiego zapraszamy serdecznie na wystawę Wajda. Człowiek z Gdańska. Wystawa rysunków, akwarel i plakatów z kolekcji Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, która będzie czynna od 5 października 2021 do 30 stycznia 2022 roku

Na wystawie i w towarzyszącym jej katalogu zaprezentowane zostanie kilka dominujących wątków ze „szkicownika” Andrzeja Wajdy. Są wśród nich wizerunki ludzi i zwierząt, miejsca – krajobrazy i muzea, a także zdarzenia, zarówno te ważne, zmieniające bieg historii, jak i te błahe. Dla Wajdy prezentowane rysunki to „kartki wydarte z notesów”, które prowadził przez całe życie, „przypadkowe notatki”. Andrzej Wajda pozwala nam zajrzeć do swojego szkicownika, wręcz być w nim, doświadczyć absolutnej swobody i wolności.

Andrzej Wajda 20 marca 2005 r. odbierał na Uniwersytecie Gdańskim tytuł doktora honoris causa. W ten sposób symbolicznie dołączył do społeczności akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk dla Wajdy był miejscem szczególnym, takim, o którym w jednym z wywiadów sam powiedział, że „widocznie bez Gdańska nie da się żyć”. W swoim dziewięćdziesięcioletnim życiu Mistrz Wajda wracał na Wybrzeże wielokrotnie – nie tylko jako reżyser teatralny i filmowy, ale też jako społecznik zaangażowany w latach 80. w sprawy związane z Solidarnością, a następnie z powstaniem wielu kluczowych dla Gdańska instytucji, takich jak Europejskie Centrum Solidarności, Gdański Teatr Szekspirowski czy Muzeum II Wojny Światowej. W dniu uroczystej inauguracji roku akademickiego 2021/22 na Uniwersytecie Gdańskim Andrzej Wajda wraca jako patron nowo powołanego Uniwersyteckiego Centrum Filmowego, któremu zostało nadane Jego imię. Wydarzenie to zaś stało się pretekstem do przybliżenia twórczości malarskiej Andrzeja Wajdy. Chociaż przerwał studia w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na rzecz Łódzkiej Szkoły Filmowej, nie rozstawał się ze szkicownikiem do końca życia. Z tych rysunków i akwarel, storyboardów i szkiców do filmów powstała ogromna kolekcja, która stanowi część Archiwum Andrzeja Wajdy, ofiarowanego przez Artystę Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha. Z bogatego dorobku „czołowego malarza ekranu” – jak określił reżysera Krzysztof Kornacki – na wystawie Wajda. Człowiek z Gdańska prezentujemy 165 jego rysunków i akwarel, a także liczne storyboardy i plakaty do filmów Wajdy.

Wartości przekazywane przez Andrzeja Wajdę wpisują się w ideę uniwersytetu jako wspólnoty uczonych i uczących się, w której prawda i wolność mają znaczenie nadrzędne. Wspólnota to solidarność, a wiedza i prawda to wolność – dokładnie te hasła i idee wpisaliśmy w strategię naszej Uczelni. Na Uniwersytecie szczególnie potrzebujemy nauczycieli i mistrzów, którzy swoją wiedzą, mądrością, dokonaniami i autorytetem będą te ideały umacniać, a tym samym będą wspierać jego rozwój i wyznaczać kierunek. Takim Mistrzem niewątpliwie jest dla nas Andrzej Wajda.
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
Prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Świat jest cudowny, ale nasza pamięć słaba i mdła. Naprawdę pozostaje w niej tylko to, co zostało zanotowane ołówkiem na papierze. Samo notowanie to nic trudnego, przeszkadza w tym przeważnie brak ołówka i papieru. (…) Być gotowym i przeżywać świat poprzez rysowanie – to moje pierwsze odkrycie.
Andrzej Wajda
NEWSLETTER
!Wypełnij to pole
!Wypełnij to pole