Regulamin zakupów

§1
Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha (zwane dalej „Muzeum”), ul. M. Konopnickiej 26, 30-302 Kraków, zarejestrowane w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem 56/2004, posiadające nr NIP: 6762282218, Regon: 356897595, prowadzące sklep internetowy (zwany dalej „e-sklep”).

§2
Za towary uważa się książki, katalogi, multimedia, filmy, których wysyłka realizowana jest drogą tradycyjną: za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera albo przygotowywana do odbioru własnego w siedzibie Muzeum.

§3
Wszystkie towary oferowane w e-sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§4
Ceny wyświetlane na stronach internetowych e-sklepu wyrażone są w złotych polskich i obejmują podatek od towarów i usług VAT (ceny brutto). Ceny nie obejmują kosztów dostawy, które zostają doliczone do wartości zakupionego towaru. Ostateczny koszt zamówienia obejmuje cenę towaru oraz koszty dostawy.

§5
Wszystkie zakupy dokumentowane są paragonem, a na życzenie Klienta fakturą VAT. Jeśli faktura VAT ma być wystawiona na firmę, należy podać dane oraz NIP firmy. Prosząc o fakturę VAT, Klient automatycznie zgadza się na wystawienie jej bez podpisu.

§6
Warunkiem przyjęcia zamówienia jest jego potwierdzenie przez Muzeum dokonane e-mailem z pełną informacją o zamówieniu. Warunkiem realizacji zamówienia, w przypadku wybrania płatności przelewem jest zaksięgowanie pełnej należności na rachunku bankowym Muzeum. W przypadku braku wpłaty Muzeum zastrzega sobie prawo do nie wysyłania towaru.

§7
W przypadku braku potwierdzenia zamówienia ze strony Muzeum w ciągu trzech dni roboczych należy skontaktować się w formie elektronicznej: muzeum@manggha.pl lub telefonicznej: 12 267 27 03.

§8
Zamówienia są realizowane zgodnie z kolejnością ich otrzymywania do momentu wyczerpania zapasów towarów w magazynie.

§9
O braku w magazynie jakiegokolwiek zamówionego towaru Muzeum powiadamia za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

§10
Zamówiony towar dostarczany jest na terenie Polski za pomocą firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Muzeum nie odpowiada za opóźnienia w dostawie przesyłek przez Pocztę Polską i firmy kurierskie.
Przesyłki zagraniczne realizowane są wg cennika Poczty Polskiej dla przesyłek zagranicznych.

§11
Możliwe są następujące formy płatności:
a)    przelewem – przesyłka zostanie wysłana po zaksięgowaniu pieniędzy na rachunku bankowym Muzeum: 84 1130 1150 0012 1262 4620 0001
b)     kartą kredytową i e-przelewem – zapłata dokonywana jest za pośrednictwem centrum rozliczeniowego Dotpay.
 
§12
Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj.: Dz. U. z 2020 r., poz. 287 z późn. zm.), Klient może bez podawania przyczyn odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty odebrania towaru i niezwłocznie zwrócić zakupiony towar. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy zakupiony towar nie został w żaden sposób zniszczony lub – w przypadku nagrań audialnych i wizualnych oraz programów komputerowych – nie zostało usunięte oryginalne opakowanie towaru. Razem z towarem należy zwrócić otrzymany dowód zakupu. Muzeum gwarantuje zwrot ceny towaru. Pieniądze zostaną niezwłocznie odesłane na wskazane przez Klienta konto bankowe po otrzymaniu zwrotnej przesyłki. Klient ponosi koszty odesłania towaru.

§13
W przypadku reklamacji należy niezwłoczne odesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej wadliwy towar do Muzeum. Muzeum nie przyjmuje żadnych przesyłek reklamacyjnych odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem reklamacji zostaną niezwłocznie odesłane na wskazane przez Klienta konto bankowe po otrzymaniu przesyłki i przyjęciu reklamacji. Do reklamowanej przesyłki należy dołączyć dowód zakupu wraz z opisem przyczyny zwrotu. Jeżeli reklamacja będzie uzasadniona, towar zostanie w miarę możliwości wymieniony na pełnowartościowy. Za towar wadliwy uznaje się towar, który posiada wady techniczne. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi do 14 dni roboczych, jednakże Muzeum podejmuje wszelkie kroki, aby reklamację rozwiązać w jak najkrótszym możliwym czasie. W przypadku odrzucenia reklamacji, towar odsyłany jest na koszt Klienta.

§14
Muzeum zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie e-sklepu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

§15
Informacje znajdujące się na stronach internetowych e-sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach e-sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez Klienta na liście przewozowym przesyłki.   

§16
Stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) dane osobowe Klienta zostaną wprowadzone do bazy danych e-sklepu wyłącznie w celu realizacji zamówień i nie będą udostępniane innym podmiotom. Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawienia. Szczegóły ochrony danych osobowych określa Polityka Prywatności.

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha”: ul. Marii Konopnickiej 26, 30-302 Kraków. Kontakt: e-mail: muzeum@manggha.pl, tel.: 12 267 27 03. W Muzeum został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@manggha.pl w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Dane będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest realizacja umowy sprzedaży oraz przepisy podatkowe. Dane przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów podatkowych oraz rachunkowości. Dane będą udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów.

Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do jej danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz przeniesienia danych. Każda osoba ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Muzeum lub Inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe wskazane powyżej). Podanie danych jest niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.

§17
Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w niniejszym Regulaminie.

                                                                               §18
Klient ma prawo do 14 dniowego odstąpienia od umowy i zwrotu zakupionych towarów na podstawie dokumentu zakupu.

§19
Zamówienia są wysyłane w terminie 3-4 dni roboczych. Dokładne informacje o terminie wysyłki można uzyskać z poziomu wyboru sposobu dostawy.
NEWSLETTER
!Wypełnij to pole
!Wypełnij to pole