Dizajn w służbie społeczeństwa – projektowanie inkluzywne i uniwersalne

Jeżeli mielibyśmy wytypować jedną, aktualnie zyskującą na znaczeniu cechę dobrego projektowania, z pewnością byłaby nią inkluzywność.

Jeszcze parę lat temu dizajn w Polsce kojarzony był z estetyzacją, a w lepszych przypadkach również z funkcjonalną poprawą otoczenia jednostki rozumianej jako konsument czy użytkownik. Obecnie z uwagą rozpatrujemy społeczny, obiektywny wymiar projektowania. Nawet jeśli poszczególne, subiektywnie traktowane rozwiązania skierowane są do indywidualnych odbiorców lub do wąskich grup, znaczenie ma ich wpływ na całościową kondycję zbiorowości oraz na jej bezpośrednie otoczenie. Do niedawna mówiło się, że dobry dizajn to taki, który jest uniwersalny, na drodze kompromisu łączący w sobie potrzeby możliwie najszerszego spektrum użytkowników. Jednak takie uśrednianie potrzeb zróżnicowanych grup odbiorców wyraźnie osłabia dopasowanie rozwiązań projektowych do indywidualnych wymagań każdej grupy. Tu pojawia się podejście inkluzywne, które dzięki wielu zindywidualizowanym, „skrojonym na miarę” rozwiązaniom projektowym pozwala zróżnicowanym grupom funkcjonować na równi.

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu to jedno z nowych odpowiedzialnych zadań dla projektantów. Działając na bazie wartości demokratycznych i tolerancji, korzystając z dobrze przeprowadzonych badań poprzez zapewnianie równego dostęp do dóbr i usług, dizajnerzy mogą skutecznie zmniejszać narastające dysproporcje społeczne.

Spotkanie rozpocznie się we wtorek, 23 kwietnia 2024 roku o godzinie 18.00 w sali audiowizualnej w głównym budynku Muzeum Manggha. Nie obowiązują zapisy. Koszt udziału: 5 zł za osobę. Płatności dokonuje się stacjonarnie w recepcji od wtorku do niedzieli oraz w dniu spotkania w godzinach 10.00–17.30 lub online. Liczba miejsc ograniczona. Prosimy o przyjście z co najmniej 15-minutowym wyprzedzeniem. Zachęcamy do zapoznania się z całym harmonogramem cyklu.

Partnerem wydarzenia jest Geberit.

GOŚCIE SPOTKANIA

     Joanna Krokosz, dr. Projektantka i wykładowczyni na Wydziale Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie kieruje Pracownią Projektowania Społecznie Odpowiedzialnego. Zajmuje się projektowaniem społecznym, włączającym i uniwersalnym, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób starszych, dzieci i osób z niepełnosprawnościami. Od 2022 roku jest jurorką konkursu make me! odbywającego się w ramach Łódź Design Festival.

     Lech Kolasiński, dr. Artysta interdyscyplinarny i projektant. Prowadzi prace badawcze w zakresie projektowania uniwersalnego, architektury informacji dotykowej i dotykowej informacji zwrotnej. Zajmuje się adaptacjami edukacyjnymi i tyflograficznymi trawestacjami dzieł sztuki dla potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku oraz malarstwem. Od 2014 roku wykłada na Wydziale Sztuki Uniwersytetu KEN w Krakowie.

PROWADZĄCY

Dominik Lisik, dr. Projektant, kurator i krytyk dizajnu. Absolwent Wydziału Form Przemysłowych i Wydziału Architektury Wnętrz krakowskiej ASP oraz londyńskiej AA School of Architecture. Doktorat obronił na Wydziale Wzornictwa ASP w Warszawie. W latach 2009–2016 redaktor w kwartalniku projektowym „2+3D”, a między 2012 a 2023 rokiem wykładał na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Stale współpracuje z Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem wydarzeń edukacyjnych. Rezerwując miejsce w grupie zajęciowej, Uczestnik zgadza się na warunki opisane w Regulaminie. 

PARTNERZY

WSPÓŁPRACA

PATRONI MEDIALNI

NEWSLETTER
!Wypełnij to pole
!Wypełnij to pole