Klub Origami – dzieci 7–11 lat

Origami to tradycyjna sztuka składania papieru. Nazwa pochodzi od japońskich znaków: „składać” (jap. oru) oraz „papier” (jap. kami). Do praktykowania origami potrzebna jest kartka papieru o odpowiedniej wielkości i kształcie, a także znajomość sekwencji zagięć, które pozwalają na wykreowanie pożądanego kształtu. Sztuka ta pozwala tworzyć m.in. papierowe figury roślin i zwierząt, przedmioty nawiązujące do poszczególnych pór roku, a także akcesoria zakorzenione w japońskiej tradycji.

Klub Origami Muzeum Manggha to seria warsztatów dla grup uczestników podzielonych ze względu na wiek i poziom zaawansowania.

Aktualnie prowadzimy sprzedaż karnetów (pakiet 9 zajęć, od spotkania drugiego do dziesiątego według harmonogramu) na cykl wrzesień 2023 r. – styczeń 2024 r. dla grup dzieci w wieku 7–11 lat. Warsztaty odbywają się w dwie wybrane soboty w miesiącu w godzinach:

10.10 – 11.00 Grupa 1 – poziom podstawowy, dla początkujących,
11.30 – 12.20 Grupa 2 – poziom podstawowy, dla początkujących,
13.00 – 13.50 Grupa 3 – poziom podstawowy +, krok dalej: kontynuacja nauki po minimum pół roku regularnej praktyki w Klubie Origami.

Grupy 1 i 2 mają zaplanowany taki sam program zajęć. Szczegółowy harmonogram znajduje się w pliku PDF na dole strony.

Drugie spotkanie odbędzie się w sobotę 23 września 2023 r. w przestrzeni Galerii Europa – Daleki Wschód. Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres edukacja@manggha.pl, w tytule wiadomości wpisując: „Klub Origami dzieci 7–11 lat”. W treści należy podać: imię, nazwisko, wiek zgłaszanego uczestnika, preferowaną grupę oraz numer telefonu opiekuna dziecka. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc (limit 10 osób w jednej grupie) zachęcamy do wcześniejszej rezerwacji. O przyjęciu do grupy decyduje kolejność zgłoszeń i terminowe opłacenie karnetu.

Karnet na 9 spotkań wynosi 245 złotych/osobę. W cenie warsztatów zawarte są wszystkie materiały potrzebne do wykonania figur origami. Po przyjęciu zgłoszenia dotyczącego zakupu karnetu uczestnicy otrzymają informację mailową z prośbą o uregulowanie wpłaty w formie przelewu bankowego. Płatności za karnet należy dokonać w ciągu 2 dni roboczych od momentu otrzymania informacji zwrotnej z akceptacją zgłoszenia.

W przypadku chęci udziału tylko w pojedynczych warsztatach (koszt 30 złotych/osobę), prosimy o kontakt mailowy z dopiskiem „jednorazowe wejście 23.09”. Obsługa poinformuje, czy w danej grupie są jeszcze wolne miejsca. Pierwszeństwo rezerwacji mają zgłoszenia dotyczące karnetu na cały cykl.

WAŻNE: prosimy nie pozostawiać dzieci bez opieki osoby dorosłej. Opiekunowie nie ponoszą kosztów udziału. W czasie spotkania przebywają w przestrzeni warsztatowej, ale nie biorą czynnego udziału w zajęciach. Warunek obecności opiekuna jest obowiązkowy i nie podlega negocjacji z edukatorem.

Ze względu na konieczność przygotowania materiałów i zaangażowania edukatorów Muzeum Manggha nie przewiduje zwrotów za nieobecności uczestników, którzy wykupili karnety. Dzieci posiadające karnet na cykl wrzesień 2023 r. – styczeń 2024 r. mogą odrobić bezpłatnie jedną nieobecność w dniu 27 stycznia 2024 r. (wydarzenie dodatkowe, poza harmonogramem zajęć).

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z regulaminem Klubu Origami Muzeum Manggha – rezerwując udział w zajęciach zgadzają się Państwo na warunki w nim ujęte. Informujemy, że spotkania są prowadzone w języku polskim.

Regulamin Klubu

Harmonogram zajęć

NEWSLETTER
!Wypełnij to pole
!Wypełnij to pole