Marmurkowanie – warsztaty barwienia papieru

UWAGA: Uprzejmie informujemy, że zostały odwołane z powodu braku wystarczającej minimalnej ilości zgłoszeń.

Zapraszamy na warsztaty marmurkowania, czyli barwienia papieru. Spotkanie poprowadzi Justyna Mazur – pasjonatka grafiki warsztatowej i terapii zajęciowej, właścicielka pracowni graficznej Litograf. Marmurkowanie to prosta technika barwienia papieru, oparta na tureckiej metodzie “ebru”. Podczas warsztatów będziemy używać m.in. mleka, tuszy kreślarskich, różnego rodzaju papieru oraz farb rozpuszczalnikowych, które pozwolą nam uzyskać piękne wzory. Każdy Uczestnik wykona serię kart, które zabierze ze sobą.  
 
Zajęcia odbędą się w przestrzeni Galerii Europa – Daleki Wschód w niedzielę 16 stycznia 2022 r. w godzinach 12.30–14.30. Spotkanie przeznaczone jest dla osób dorosłych. Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres mailowy edukacja@manggha.pl, w tytule wiadomości wpisując: “Marmurkowanie 16.01”. W treści proszę podać imię, nazwisko, numer telefonu oraz wiek zgłaszanego Uczestnika. Z uwagi na limitowaną liczbę miejsc (limit: 10 osób), zachęcamy do wcześniejszej rezerwacji. Nabór prowadzony jest do 9 stycznia. Wydarzenie odbędzie się pod warunkiem zapisu minimum 8 osób. Po utworzeniu grupy Uczestnicy otrzymają informację mailową z prośbą o uregulowanie wpłaty w formie przelewu bankowego. Koszt uczestnictwa wynosi 100 złotych/1 osobę.   
 
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych Muzeum Manggha w terminie późniejszym niż na 3 dni przed rozpoczęciem zajęć Muzeum Manggha zastrzega prawo zatrzymania 20% wpłaconej przez Uczestnika kwoty tytułem pokrycia kosztów związanych z przygotowaniem materiałów towarzyszących i zaangażowaniem osób współpracujących przy organizacji zajęć edukacyjnych. Pozostałe 80% wpłaconej kwoty zostanie zwrócone na wskazany przez Uczestnika rachunek bankowy w terminie 7 dni od daty poinformowania o rezygnacji z udziału w zajęciach edukacyjnych. 

Potrzebę uzyskania faktury prosimy zaznaczyć w mailu zgłoszeniowym. 

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z regulaminem wydarzeń edukacyjnych. Rezerwując miejsce w grupie zajęciowej Uczestnik zgadza się na warunki opisane w regulaminie. 
 
Uwaga: Uczestnik wydarzenia/opiekun prawny jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia przy wejściu na zajęcia, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest/jego podopieczny nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. W przypadku wystąpienia u uczestnika objawów zakażenia COVID-19 do 14 dni od daty wydarzenia uczestnik/opiekun prawny zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o tym właściwe służby sanitarne i epidemiologiczne, a także Muzeum Manggha na adres mailowy muzeum@manggha.pl. Wzór oświadczenia uczestnika jest dostępny do wglądu tutaj; wzór oświadczenia opiekuna uczestnika tutaj. Wydruki oświadczenia będzie można uzyskać również w dniu wydarzenia od pracownika recepcji muzealnej. 

NEWSLETTER
!Wypełnij to pole
!Wypełnij to pole