Promocja książki „Chiune Sugihara. Konsul, który ratował Żydów”

W imieniu Wydawnictwa Aromat Słowa zapraszamy serdecznie na spotkanie promocyjne książki pt.: Chiune Sugihara. Konsul, który ratował Żydów autorstwa prof. Aleksandra B. Skotnickiego. Autor opowie o żydowskich obywatelach Krakowa uratowanych z Holokaustu przez japońskiego konsula w Kownie na Litwie latem 1940 r. Spotkanie poprowadzi prof. Andrzej Chwalba (Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego).

Ze względu na limit uczestników, prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 19 września 2021 r. na adres mailowy: recepcja@manggha.pl.

Uwaga: Uczestnik wydarzenia/opiekun prawny jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia przy wejściu na zajęcia, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest/jego podopieczny nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. W przypadku wystąpienia u uczestnika objawów zakażenia COVID-19 do 14 dni od daty wydarzenia uczestnik/opiekun prawny zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o tym właściwe służby sanitarne i epidemiologiczne, a także Muzeum Manggha na adres mailowy muzeum@manggha.pl. Wzór oświadczenia uczestnika jest dostępny do wglądu tutaj; wzór oświadczenia opiekuna uczestnika tutaj. Wydruki oświadczenia będzie można uzyskać również w dniu wydarzenia od pracownika recepcji muzealnej.

Podczas wydarzenia wykonywane będą fotografie dla celów dokumentacyjnych i promocyjnych. Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykonanie tych fotografii oraz wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku uczestników wraz z jego opisaniem poprzez wskazanie okoliczności wykonywania fotografii oraz miejsca ich wykonywania, w tym w szczególności zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie ich wizerunku w celach dokumentacyjnych i promocyjnych. Rozpowszechnianie będzie miało miejsce przez czas nieoznaczony za pomocą strony internetowej organizatora wydarzenia.


 
Chiune Sugihara. Konsul, który ratował Żydów – to historia o „japońskim Schindlerze”, konsulu, który w czasie II wojny światowej w swojej placówce dyplomatycznej w Kownie, w porozumieniu z konsulem Niderlandów Janem Zwartendijkiem, od lipca do sierpnia 1940 roku wystawił ponad 2000 wiz. Uratowały one przed zagładą kilka tysięcy polskich uchodźców i ich rodzin z okupowanej przez Rzeszę Niemiecką i Rosję Sowiecką Polski. „Lista Sugihary” zawiera imiona i nazwiska obywateli polskich żydowskiego pochodzenia uratowanych od zagłady. Wśród nich znalazło się również ponad czterdziestu krakowskich Żydów i to właśnie losy rodziny Steinów, Feldblumów, Laxów, Franklów, Aleksandrowiczów poznajemy w wydanej publikacji.

Przy opracowywaniu publikacji, prof. Skotnicki korzystał z wielu relacji samych ocalałych lub ich potomków mieszkających obecnie w Australii, Izraelu czy USA. Relacje te z uwagą dokumentował (ocalone zdjęcia rodzinne, wspomnienia, dokumenty), przez co publikacja ma niezmiernie ważną wartość dokumentacyjną i jest pierwszym tak poważnym opracowaniem tych wydarzeń.

Publikacja, której autorem jest prof. Skotnicki, wybitny krakowski hematolog, transplantolog, wieloletni kierownik Kliniki i Katedry Hematologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale także działacz społeczny i popularyzator historii Krakowa oraz dziejów polskich Żydów przede wszystkim tych związanych z miastem, jest obszerną monografią, która z pewnością przyczyni się nie tylko do zachowania w pamięci losów Żydów uratowanych przez konsula Sugiharę, ale i przybliży jego osobę – jedynego dotąd Japończyka uhonorowanego tytułem „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”. Kodeks honorowy, który Sugihara przyswoił w szkole, a który nakazywał m.in., aby opiekować się potrzebującymi, robić wiele dla innych i nie oczekiwać niczego w zamian, powinien inspirować także nas.
NEWSLETTER
!Wypełnij to pole
!Wypełnij to pole