Światło w architekturze Kengo Kumy

21 lutego 2022 roku o godzinie 18.00 zapraszamy na drugi z cyklu wykład towarzyszący wystawie KENGO KUMA. Eksperyment. Materiał. Architektura. Prelegentem będzie dr hab. Barbara Stec.

W architekturze Kengo Kumy światło jest tożsame z jej budulcem i podobnie jak drewno, kamień czy stal organizuje przestrzeń użytkową. Choć architekt przyznaje, że nie robi różnicy między światłem słońca i lamp, to jednak światło słoneczne szczególnie zrasta się z materią tej architektury i jak żadne inne łączy ją z jej otoczeniem i środowiskiem. Zawsze lokalne i jednocześnie transcendentne, tu splata wątki wnętrza i zewnętrza: materiałów, czasu dnia i roku, pogody, miejsca. Właściwie każdy element wnętrza, jego ograniczeń i przestrzeni, może tu się stać konkretnym architektonicznym narzędziem operowania światłem. Idea światła w architekturze Kengo Kumy wychodzi jednak daleko poza treści estetyczne.

Barbara Stec – dr hab., architektka, scenografka; pracuje w Katedrze Scenografii krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych i na Wydziale Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. W 2000 roku obroniła na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej doktorat z zakresu związków architektury współczesnej ze sztuką spektaklu, przygotowywany we współpracy z IUAV w Wenecji. Autorka wielu projektów architektonicznych, scenografii teatralnych i telewizyjnych. Zajmuje się teorią i krytyką architektury współczesnej.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Ze względu na limit osób obowiązują wcześniejsze zapisy pod adresem: recepcja@manggha.pl.

W związku z wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w czasie epidemii COVID-19 oraz w celu zachowania ograniczeń wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu pandemii z dnia 6 maja 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 861), a w szczególności w celu zachowania wprowadzonych limitów liczby osób przebywających w pomieszczeniach Muzeum Manggha, do której nie wlicza się osób posiadających ważny certyfikat COVID-19, uczestnicy spotkania powinni posiadać przy sobie ważny certyfikat COVID-19. Okazanie certyfikatu organizatorowi wydarzenia przez jego uczestnika jest dobrowolne, jednak konieczne do uczestnictwa w spotkaniu.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z regulaminem wydarzeń. Rezerwując miejsce Uczestnik zgadza się na warunki opisane w regulaminie.

Uwaga: Uczestnik wydarzenia/opiekun prawny jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia przy wejściu na wydarzenie, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest/jego podopieczny nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. W przypadku wystąpienia u uczestnika objawów zakażenia COVID-19 do 14 dni od daty wydarzenia uczestnik/opiekun prawny zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o tym właściwe służby sanitarne i epidemiologiczne, a także Muzeum Manggha na adres mailowy muzeum@manggha.pl. Wzór oświadczenia uczestnika jest dostępny do wglądu tutaj; wzór oświadczenia opiekuna uczestnika tutaj. Wydruki oświadczenia będzie można uzyskać również w dniu wydarzenia od pracownika recepcji muzealnej.

NEWSLETTER
!Wypełnij to pole
!Wypełnij to pole