Trudne drogi dzieci syberyjskich do Polski (1919–1923)

W kręgu solidarności społecznej, pomocy i przyjaźni

Konkurs dla dzieci i młodzieży


Sagę dzieci syberyjskich najlepiej można poznać, a także zrozumieć ponadczasowe znaczenie tej historii poprzez indywidualne losy ludzkie. Obecna, V edycja Konkursu, podobnie jak poprzednie edycje, jest „otwartą lekcją historii”, gdyż opiera się na zasadzie samodzielnego, poszukującego i twórczego poznawania losów dzieci syberyjskich oraz przenoszenia wiedzy o tamtych odległych już wydarzeniach do naszego dzisiejszego świata.

Konkurs jest przestrzenią kreacji i interpretacji fikcyjnego „spotkania” z dzieckiem syberyjskim i ma odpowiedzieć na pytanie: Czego uczy nas historia dzieci syberyjskich dzisiaj, w świecie, w którym wspaniały rozwój technologii i kultury idzie w parze z licznymi napięciami, niepokojami i zagrożeniami? Jak historia dzieci syberyjskich jest widziana i interpretowana przez młode pokolenie Polaków? Konkurs skierowany jest do uczniów 7 i 8 klas szkoły podstawowej oraz do uczniów szkoły ponadpodstawowej.

Konkurs ma dwie zasadnicze postacie:

a) I etap (szkolny) – tradycyjny konkurs wiedzy o wydarzeniach, obejmujący dzieje dzieci syberyjskich i pomoc Japonii widziane na tle wydarzeń:

- rewolucji rosyjskiej i wojny domowej na Syberii 1917–1922,
- dziejów Polaków na Syberii,
- interwencji wojskowej na Syberii,
- stosunków japońsko-rosyjskich 1919–1922;

b) II etap (ogólnopolski) – konkurs form literackich, plastycznych multimedialnych, obejmujący takie typy wypowiedzi jak:

- literackie (pisemne), np. esej, wywiad, raport z badań, komiks,
- plastyczne, np. obraz, rysunek, fotografia, fotostory, plakat, inna dowolna forma,
- multimedialne, np. film, klip, aplikacja na smartfon,
- muzyczne.

Przed Uczestnikami stoją dwa główne zadania:

a) poznanie, rekonstrukcja i interpretacja wydarzeń, które składały się na akcję pomocy polskim dzieciom z Syberii udzielonej przez Japonię, Polonię amerykańską oraz władze i społeczeństwo polskie;

b) wprowadzenie do „dzisiaj”, w krąg problemów naszego świata, wiedzy, przemyśleń i wniosków, a także praktycznych rad, jakie niesie współcześnie odczytana i rozumiana historia dzieci syberyjskich i udzielonej im pomocy.

Zgłoszenia szkół biorących udział w Konkursie: luty – marzec 2023

Oprócz nagród rzeczowych, Zwycięzcy otrzymają punkty brane pod uwagę w trakcie rekrutacji do poszczególnych liceów – pełna lista szkół znajduje się na stronie Kuratorium Oświaty.

Każdy Uczestnik biorąc udział w Konkursie potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu.

Partnerami Konkursu są Social Welfare Corporation Fukudenkai w Tokio oraz Port of Humanity Tsuruga Museum.

Patronat honorowy nad Konkursem objęli: Ambasada Japonii w Polsce, Instytut Polski w Tokio, Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Japonii, Konsul Honorowy Japonii w Krakowie.

NEWSLETTER
!Wypełnij to pole
!Wypełnij to pole