Warsztaty introligatorskie – książka fukuro toji i mizuhiki

UWAGA: Uprzejmie informujemy, że zostały odwołane z powodu braku wystarczającej minimalnej ilości zgłoszeń.

Zapraszamy na warsztaty introligatorskie, podczas których Uczestnicy nauczą się wykonywać książkę w stylu fukuro toji (tzw. książkę kieszeniową), wykończoną ozdobnym japońskim szyciem. Forma takiej książki może służyć jako szkicownik, mały album lub notes. Dodatkowo Uczestnicy zapoznają się z techniką tworzenia mizuhiki (japońskiej sztuki tworzenia ozdobnych sznurów). Podczas warsztatów wykorzystywany będzie m.in. papier washi z japońskiej wioski papierniczej Echizen. Spotkanie poprowadzi krakowska artystka Małgorzata Malwina Niespodziewana. 

Wydarzenie odbędzie się w Bibliotece Muzeum Manggha w niedzielę 16 stycznia 2022 r. w godzinach 11.00–13.00. Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres mailowy edukacja@manggha.pl, w tytule wiadomości wpisując: „Warsztaty introligatorskie 16.01”. W treści proszę podać imię, nazwisko, numer telefonu oraz wiek zgłaszanego Uczestnika. Zachęcamy do wcześniejszej rezerwacji z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc (limit: 10 osób). Po pozytywnym rozpatrzeniu maila zgłoszeniowego, w wiadomości zwrotnej otrzymają Państwo szczegółowe dane potrzebne do przelewu bankowego. Płatności należy dokonać w ciągu 2 dni roboczych od momentu otrzymania informacji zwrotnej z akceptacją zgłoszenia. Nabór prowadzony jest do 9 stycznia.  Wydarzenie odbędzie się pod warunkiem zapisu minimum 8 osób. Po utworzeniu grupy Uczestnicy otrzymają informację mailową z prośbą o uregulowanie wpłaty. Koszt udziału wynosi 150 złotych za osobę. W cenie warsztatów zawarte są wszystkie materiały. Spotkanie przeznaczone jest dla młodzieży (+13 lat) i osób dorosłych

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych Muzeum Manggha w terminie późniejszym niż na 3 dni przed rozpoczęciem zajęć Muzeum Manggha zastrzega prawo zatrzymania 20% wpłaconej przez Uczestnika kwoty tytułem pokrycia kosztów związanych z przygotowaniem materiałów towarzyszących i zaangażowaniem osób współpracujących przy organizacji zajęć edukacyjnych. Pozostałe 80% wpłaconej kwoty zostanie zwrócone na wskazany przez Uczestnika rachunek bankowy w terminie 7 dni od daty poinformowania o rezygnacji z udziału w zajęciach edukacyjnych.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z regulaminem wydarzeń edukacyjnych. Rezerwując miejsce w grupie zajęciowej Uczestnik zgadza się na warunki opisane w regulaminie. 
 
Uwaga: Uczestnik wydarzenia/opiekun prawny jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia przy wejściu na zajęcia, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest/jego podopieczny nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. W przypadku wystąpienia u uczestnika objawów zakażenia COVID-19 do 14 dni od daty wydarzenia uczestnik/opiekun prawny zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o tym właściwe służby sanitarne i epidemiologiczne, a także Muzeum Manggha na adres mailowy muzeum@manggha.pl. Wzór oświadczenia uczestnika jest dostępny do wglądu tutaj; wzór oświadczenia opiekuna uczestnika tutaj. Wydruki oświadczenia będzie można uzyskać również w dniu wydarzenia od pracownika recepcji muzealnej. 

Potrzebę uzyskania faktury prosimy zaznaczyć w mailu zgłoszeniowym. 

NEWSLETTER
!Wypełnij to pole
!Wypełnij to pole