Warsztaty kaszerowania papieru

Kaszerowanie to wklejanie cienkich bibuł w rysunki i grafiki. Warsztaty zaczniemy od prezentacji techniki. Z odpowiednio przygotowanych japońskich bibuł i papieru ryżowego będziemy tworzyć kolaże. Następnie przy użyciu gumy arabskiej (żywicy) oraz prasy graficznej wtłoczymy papier w grafiki lub wykonane podczas warsztatów rysunki. Uczestnicy zabiorą ze sobą wykonane przez siebie prace artystyczne.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
  
Spotkanie poprowadzi Justyna Mazur – pasjonatka grafiki warsztatowej i terapii zajęciowej, właścicielka pracowni graficznej Litograf. Wydarzenie odbędzie się w przestrzeni Galerii Europa – Daleki Wschód w niedzielę 19 grudnia 2021 r. w godzinach 11.00–13.00. Spotkanie przeznaczone jest dla młodzieży +16 lat i osób dorosłych.

Zgłoszenia prosimy wysyłać pod adres mailowy edukacja@manggha.pl, w tytule wiadomości wpisując: „Kaszerowanie papieru 19.12”. W treści proszę podać imię, nazwisko, numer telefonu oraz wiek zgłaszanego Uczestnika. Z uwagi na limitowaną liczbę miejsc (10 osób), zachęcamy do wcześniejszej rezerwacji. Zgłoszenia przyjmowane są w dniach 3–15 grudnia. Wydarzenie odbędzie się pod warunkiem zapisu minimum 7 osób. Po utworzeniu grupy Uczestnicy otrzymają informację mailową z prośbą o uregulowanie wpłaty w formie przelewu bankowego. Koszt uczestnictwa wynosi 100 złotych / 1 osobę.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych Muzeum Manggha w terminie późniejszym niż na 3 dni przed rozpoczęciem zajęć Muzeum Manggha zastrzega prawo zatrzymania 20% wpłaconej przez Uczestnika kwoty tytułem pokrycia kosztów związanych z przygotowaniem materiałów towarzyszących i zaangażowaniem osób współpracujących przy organizacji zajęć edukacyjnych. Pozostałe 80% wpłaconej kwoty zostanie zwrócone na wskazany przez Uczestnika rachunek bankowy w terminie 7 dni od daty poinformowania o rezygnacji z udziału w zajęciach edukacyjnych.
  
Podczas wydarzenia wykonywane będą fotografie dla celów dokumentacyjnych i promocyjnych. Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykonanie tych fotografii oraz wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku uczestników wraz z jego opisaniem poprzez wskazanie okoliczności wykonywania fotografii oraz miejsca ich wykonywania, w tym w szczególności zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie ich wizerunku w celach dokumentacyjnych i promocyjnych. Rozpowszechnianie będzie miało miejsce przez czas nieoznaczony za pomocą strony internetowej organizatora wydarzenia.
  
Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z regulaminem wydarzeń edukacyjnych. Rezerwując miejsce w grupie zajęciowej Uczestnik zgadza się na warunki opisane w regulaminie.
  
Uwaga: Uczestnik wydarzenia/opiekun prawny jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia przy wejściu na zajęcia, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest/jego podopieczny nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. W przypadku wystąpienia u uczestnika objawów zakażenia COVID-19 do 14 dni od daty wydarzenia uczestnik/opiekun prawny zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o tym właściwe służby sanitarne i epidemiologiczne, a także Muzeum Manggha na adres mailowy muzeum@manggha.pl. Wzór oświadczenia uczestnika jest dostępny tutaj; wzór oświadczenia opiekuna uczestnika tutaj. Wydruki oświadczenia będzie można uzyskać również w dniu wydarzenia od pracownika recepcji muzealnej.

NEWSLETTER
!Wypełnij to pole
!Wypełnij to pole