Lem po japońsku – Lem i Wajda

W ramach festiwalu Bomba Megabitowa zorganizowanego z okazji 100. rocznicy urodzin Stanisława Lema zapraszamy serdecznie na wieczór Lemowski: Lem po japońsku – Lem i Wajda. W harmonogramie wydarzenia proponujemy dwa wykłady:

11 września, godzina 18.00

dr hab. Bartosz T. Wojciechowski
Jak jest lepniak po japońsku?
Lemowska kreatywność językowa w japońskim przekładzie Dzienników Gwiazdowych

dr hab. Bartosz T. Wojciechowski – japonista i językoznawca, adiunkt na japonistyce Uniwersytetu Jagiellońskiego. Interesuje się typologią języków, asymetriami w strukturze języków świata i systemami pisma. Admirator Lema i trudnych przekładów. 

11 września, godzina 19.00

dr Agnieszka Morstin
Wyjść poza własny horyzont. 
Kilka dekad fascynacji Andrzeja Wajdy opowiadaniem Inwazja z Aldebarana Stanisława Lema

dr Agnieszka Morstin specjalizuje się w historii kina polskiego, doktoryzowała się w roku 2007 na Uniwersytecie Jagiellońskim. Badania prowadzi z perspektywy antropologii kultury oraz komparatystyki (związki filmu z malarstwem i literaturą). Ważne artykuły poświęciła filmowym przedstawieniom procesów historycznych. Zajmuje się również edukacją humanistyczną w nowych mediach (zob. filmotekaszkolna.pl). 
Za magisterium Kicz w kinie polskim lat 90. otrzymała główną nagrodę w konkursie im. Jana Józefa Lipskiego. Na postawie doktoratu opublikowała Jak daleko stąd do raju? Religia jako pamięć w polskim filmie fabularnym (2010); współredagowała Ciało i seksualność w kinie polskim (2009) oraz Kompleks Konwicki (2010). Obecnie przygotowuje prace: Energia Polonii (o filmach Andrzeja Wajdy) dla Artibus et Historiae jako część rozprawy habilitacyjnej poświęconej źródłom twórczości malarskiej i filmowej Andrzeja Wajdy, prowadząc przy tym badania w archiwum reżysera w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha.

INFORMACJE O ZAPISACH

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc zachęcamy do wcześniejszej rezerwacji. Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres e-mail: recepcja@manggha.pl, w tytule wiadomości wpisując: „Wieczór Lemowski 11.09”. W treści należy podać imię, nazwisko oraz godzinę wykładu, w którym chcą Państwo uczestniczyć. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z regulaminem wydarzeń. Rezerwując miejsce w grupie zajęciowej Uczestnik zgadza się na warunki opisane w regulaminie.

Uwaga: Uczestnik wydarzenia/opiekun prawny jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia przy wejściu na zajęcia, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest/jego podopieczny nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. W przypadku wystąpienia u uczestnika objawów zakażenia COVID-19 do 14 dni od daty wydarzenia uczestnik/opiekun prawny zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o tym właściwe służby sanitarne i epidemiologiczne, a także Muzeum Manggha na adres mailowy muzeum@manggha.pl. Wzór oświadczenia uczestnika jest dostępny do wglądu tutaj; wzór oświadczenia opiekuna uczestnika tutaj. Wydruki oświadczenia będzie można uzyskać również w dniu wydarzenia od pracownika recepcji muzealnej.

Podczas wydarzenia wykonywane będą fotografie dla celów dokumentacyjnych i promocyjnych. Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykonanie tych fotografii oraz wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku uczestników wraz z jego opisaniem poprzez wskazanie okoliczności wykonywania fotografii oraz miejsca ich wykonywania, w tym w szczególności zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie ich wizerunku w celach dokumentacyjnych i promocyjnych. Rozpowszechnianie będzie miało miejsce przez czas nieoznaczony za pomocą strony internetowej organizatora wydarzenia.


ORGANIZATOR FESTIWALU


NEWSLETTER
!Wypełnij to pole
!Wypełnij to pole