Wystawa

WAJDA 95

Hol główny
06.03.2021 - 06.03.2022

Przygotowanie: Archiwum Andrzeja Wajdy
Z okazji 95. urodzin Andrzeja Wajdy Muzeum Manggha przez dwanaście miesięcy – od marca 2021 do marca 2022 – przedstawia wybrane obiekty z Archiwum reżysera, dokumentujące jego życie oraz pracę twórczą. Każdy kolejny miesiąc będzie pretekstem do pokazania materiałów, które Andrzej Wajda przez całe życie gromadził, a następnie przekazał ufundowanemu przez siebie Muzeum.

Reżyser w swojej twórczości sięgał po motywy żydowskie, opowiadał historię Żydów polskich, kreśląc skomplikowane relacje łączące Polaków i Żydów żyjących obok siebie. W Archiwum Andrzeja Wajdy zachowało się wiele materiałów powstałych podczas jego prac nad filmami i spektaklami, w których wyeksponowane zostają wątki żydowskie. Prezentujemy zaledwie kilka z nich i są to:

  1. Dwie karty zapełnione szkicami i notatkami roboczymi powstałymi podczas prac nad filmem Samson (1961), opowiadającym historię młodego Żyda, który po wyjściu z więzienia trafia wprost do getta. W Archiwum zachował się również plakat do filmu autorstwa Franciszka Starowieyskiego.
  2. Zeszyty robocze do filmu biograficznego Korczak (1990), przybliżającego widzom postać Janusza Korczaka – polskiego lekarza żydowskiego pochodzenia, który opiekuje się sierotami i nie zaprzestaje swoich działań nawet po wybuchu wojny. Andrzej Wajda jak zwykle szczegółowo rozrysowywał sekwencje scen umieszczonych później w filmie.

  3. Dwie karty z rysunkami oraz bogato ilustrowany, kolorowy szkicownik do Wielkiego Tygodnia – adaptacji filmowej opartej na prozie Jerzego Andrzejewskiego. Główną postacią filmu jest Jan Malecki, który w czasie drugiej wojny światowej ukrywa w swoim domu dawną miłość – Żydówkę Irenę Lilien.

  4. Program spektaklu Dybuk, dramatu żydowskiego pisarza Szymona An-skiego, wystawianego przez Andrzeja Wajdę w Starym Teatrze w Krakowie w marcu 1988 roku – scenografię zaprojektowała Krystyna Zachwatowicz – oraz szkicownik będący wynikiem pracy nad wersją prezentowaną w teatrze Habima w Izraelu.

Kwiecień–Maj 2021

Marzec 2021

Najwcześniejsze pamiątki zachowane w archiwum pochodzą z okresu dzieciństwa. Andrzej Wajda urodził się 6 marca 1926 roku w Suwałkach, niedługo później wraz z całą rodziną przeniósł się do Radomia, gdzie jego ojciec był dowódcą kompanii 72. Pułku Piechoty im. płk. Dionizego Czachowskiego. Z wczesnych lat dziecięcych zachował się bogaty zbiór fotografii przedstawiających przyszłego reżysera w towarzystwie rodziców i brata. Na jednej z nich kilkuletni Andrzej i młodszy od niego o rok brat Leszek siedzą na kolanach matki Anieli i czule tulą się do siebie.

Wajdowie często odwiedzali swych krewnych w Krakowie. Jedna z tych wycieczek została bardzo dobrze udokumentowana – zachowało się kilkanaście zdjęć przedstawiających Andrzeja Wajdę z rodziną spacerujących po Rynku i poznających zakamarki krakowskich uliczek.

Z okresu szkoły do naszych czasów przetrwały również świadectwa i zdjęcia klasowe. Szczególną pamiątką z tamtych lat jest podarowany małemu Jędrusiowi przez babcię niewielki pamiętnik, w którym wpisy „ku pamięci” zamieściły nauczycielki oraz koledzy i koleżanki ze szkolnych ławek.

Obchodzone w tym roku 95. urodziny Andrzeja Wajdy pozwolą na przybliżenie postaci tego Wielkiego Twórcy kina. Jego historia, tak jak każdego z nas, zaczyna się w dzieciństwie.
NEWSLETTER
!Wypełnij to pole
!Wypełnij to pole