Dom i gościnność: Władywostok – Tsuruga i Tokio – Seattle – Wejherowo

Na drogach dzieci syberyjskich do Polski (1919 – 1923)

Ponadczasowe znaczenie dziejów dzieci syberyjskich oraz ich historię najlepiej można poznać poprzez indywidualne losy ludzkie. Obecna, VI edycja Konkursu, podobnie jak poprzednie edycje, jest „otwartą lekcją historii”, gdyż opiera się na zasadzie samodzielnego, poszukującego i twórczego poznawania losów dzieci syberyjskich oraz przenoszenia wiedzy o tamtych odległych już wydarzeniach do naszego dzisiejszego świata. Jest to także lekcja wzajemnego wsparcia, gdyż nie byłoby „domów” dzieci syberyjskich i nie byłoby gościnności, gdyby nie ludzie odmiennych narodowości i zawodów, których łączył jeden cel – pomoc polskim dzieciom. W większości „domów” dzieci syberyjskich obowiązywała zasada gościnności, która łączyła ludzi różnych narodowości, kultur i religii. Gościnność stała się warunkiem powszechnego pokoju, a także przede wszystkim, otwartości, zaufania, dialogu i współpracy.

Konkurs jest przestrzenią kreacji i interpretacji fikcyjnego „spotkania” z dzieckiem syberyjskim i ma odpowiedzieć na pytanie: Czego uczy nas historia dzieci syberyjskich dzisiaj, w świecie, w którym wspaniały rozwój technologii i kultury idzie w parze z licznymi napięciami, niepokojami i zagrożeniami? Na zagrożenia narażone były także dzieci syberyjskie, a to właśnie „nowe domy” poprzez swoją gościnność i wsparcie za zadanie miały zapewnić im namiastkę bezpieczeństwa i normalności. Były one ważnymi przystaniami w przewrotnym „życiu w podróży” dzieci. Problematyka konkursu może dać odpowiedź na to, jak historia dzieci syberyjskich jest widziana i interpretowana przez młode pokolenie Polaków?

Przed Uczestnikami stoją dwa główne zadania:
  • poznanie, rekonstrukcja i interpretacja wydarzeń, które składały się  na akcję pomocy polskim dzieciom z Syberii udzielonej przez Japonię, Polonię amerykańską oraz władze i społeczeństwo polskie;
  • wprowadzenie do „dzisiaj”, w krąg problemów naszego świata, wiedzy, przemyśleń i wniosków, a także praktycznych rad, jakie niesie współcześnie odczytana i rozumiana historia dzieci syberyjskich i udzielonej im pomocy.
Konkurs skierowany jest do dzieci 7 i 8 klas szkoły podstawowej oraz uczniów szkoły ponadpodstawowej i ma dwie zasadnicze postaci:

I Etap (szkolny)
 – tradycyjny konkurs wiedzy o wydarzeniach, obejmujący dzieje dzieci syberyjskich i pomoc Japonii, widziane na tle wydarzeń:
  • rewolucji rosyjskiej i wojny domowej na Syberii 1917 – 1922,
    dziejów Polaków na Syberii,
  • interwencji wojskowej na Syberii,
  • stosunków japońsko-rosyjskich 1919 – 1922.
II Etap (ogólnopolski) – konkurs form literackich, plastycznych, multimedialnych (tworzonych także przy pomocy AI) obejmujących takie typy wypowiedzi, jak:
  • literackie (pisemne), np. esej, wywiad, raport z badań, komiks,
  • plastyczne, np. obraz, rysunek, fotografia, foto story, plakat, inna dowolna forma,
  • multimedialne, np. film, klip, aplikacja na smartfon, muzyczne.
Formularze konkursowe należy przesłać drogą pocztową na adres organizatora: Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, ul. Marii Konopnickiej 26, 30-302 Kraków z dopiskiem „Konkurs” do dnia 30 marca 2024 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Czynimy starania, aby Laureaci konkursu, oprócz nagród rzeczowych, otrzymali także dodatkowe punkty na świadectwie. Ubiegamy się o wpisanie konkursu do wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Kuratora Oświaty oraz inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie i uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych. Informacje o wpisie znaleźć będzie można na stronie wojewódzkiego Kuratorium Oświaty.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z regulaminem – biorąc udział zgadzają się Państwo na warunki w nim ujęte. W poniższym pliku znajduje się również formularz zgłoszeniowy oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych, które prosimy o przesłanie wraz ze zgłoszeniem.

NEWSLETTER
!Wypełnij to pole
!Wypełnij to pole