Sen o Japonii. Pomoc Japonii dzieciom polskim w latach 1919–1922

Konkurs Sen o Japonii. Pomoc Japonii dzieciom polskim w latach 1919–1922. Lekcja solidarności społecznej adresowany jest do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i średnich. Jego treścią są dzieje dzieci syberyjskich, widziane na szerszym tle historycznym i społecznym, w tym zwłaszcza w kontekście współpracy polsko-japońskiej. Jest pomyślany jako „otwarta lekcja historii” na zajęciach szkolnych i pozaszkolnych. Uczestnicy konkursu za pomocą różnych form (literackiej, plastycznej, medialnej) mają za zadanie wypowiedzieć się na takie główne pytania, jak np.: Czego uczy pomoc Japonii udzielona dzieciom polskim z Syberii? Jaką lekcję niesie dla mnie, dla moich rówieśników, dla dorosłych, dla naszego państwa i społeczeństwa, dla szerszego świata?

Lista uczestników zakwalifikowanych do II etapu konkursu Sen o Japonii

 • Maja Hajdacka
 • Ewa Mąka
 • Nikola Laskus
 • Filip Konowrocki
 • Milena Kozioł
 • Nikola Ćwikła
 • Patrycja Świeboda
 • Natalia Borówka
 • Patrycja Bogacz
 • Martyna Długosz
 • Aleksandra Krzaczek
 • Weronika Dzikowska
 • Alicja Gradzińska
 • Natalia Szpakowska
 • Anna Chmiel
 • Alicja Królikowska
 • Julia Porada
 • Klaudia Marszałek
 • Karolina Dębowska
 • Julia Mikos
 • Kamil Surdak
 • Sebastian Czerwiński
 • Monika Wezgraj
 • Marlena Niewielska
 • Gabriela Chapska
 • Julita Trocka

Wszystkim Uczestnikom I etapu serdecznie gratulujemy. Dziękujemy również Nauczycielom i Opiekunom za pomoc w przeprowadzeniu konkursu.

Szczegółowe informacje na temat II etapu zostały przesłane drogą mailową do każdego z uczestników. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się ze zmianami wprowadzonymi do regulaminu konkursu w związku z pandemią koronawirusa (pliki poniżej).

Pliki do pobrania

Bohaterami konkursu są „dzieci syberyjskie”. Termin ten określa blisko 900-osobową grupę polskich dziewcząt i chłopców, repatriowanych w latach 1919-1923 z Syberii oraz Mandżurii. Byli oni potomkami zesłańców politycznych, uchodźców wojennych, a także emigrantów szukających pracy na odległych krańcach carskiego imperium. Rewolucja bolszewicka i wojna domowa pozbawiła ich podstawowych środków do życia i dachu nad głową. Zagrażało im także wynarodowienie.  Szczęśliwie jednak nie podzieliły tragicznego losu tysięcy dzieci i dorosłych, ofiar rozruchów i zbrojnych walk, które w tamtym czasie przetaczały się na bezkresnych obszarach pomiędzy Irkuckiem a Władywostokiem.

Na 2020 rok przypada setna rocznica pobytu dzieci syberyjskich w Tokio. Jest to niejako naturalna okazja, by przypomnieć odległe już dzieje wkładu Japonii w ratowanie, pomoc i opiekę nad dziećmi polskimi z Syberii.  Pamięć o pobycie w Kraju Kwitnącej Wiśni, kontakty z ambasadą japońską, zainteresowanie nauką, sztuką i kulturą japońską towarzyszyła dzieciom syberyjskim do końca ich dni. W tej perspektywie historia dzieci syberyjskich i pomoc Japonii zbliża się do czasów współczesnych.

Konkurs ma dwie zasadnicze postaci:

I Etap (szkolny)

Tradycyjny konkurs wiedzy o wydarzeniach, obejmujący dzieje dzieci syberyjskich i pomoc Japonii, widziane na tle wydarzeń:
 • rewolucji rosyjskiej i wojny domowej na Syberii 1917-1922,
 • dziejów Polaków na Syberii
 • interwencji wojskowej na Syberii
 • stosunków japońsko-rosyjskich 1919-1922.
II Etap
Konkurs form literackich, plastycznych multimedialnych, obejmujący takie typy wypowiedzi, jak:
 • literackie (pisemne), np. esej, wywiad lub rozmowa z potomkami dzieci syberyjskich, raport z badań, komiks
 • plastyczne, np. obraz, rysunek, fotografia, foto story, plakat, inna dowolna forma
 • multimedialne, np. film, klip, aplikacja na smartfon.
Jury konkursu w składzie: Prof. Wiesław Theiss, Teruo Matsumoto, Bogna Dziechciaruk–Maj, Katarzyna Nowak wyłoni laureatów I i II etapu. Organizator zastrzega sobie możliwość poszerzenia jury.

Szczegółowy harmonogram
 • Styczeń 2020 – ogłoszenie konkursu
 • Luty 2020 – zgłoszenia szkół biorących udział w konkursie
 • Marzec 2020 – przeprowadzenie konkursu na etapie szkolnym
 • I połowa kwietnia 2020 – ogłoszenie wyników I etapu konkursu
 • Kwiecień–maj 2019 – II etap i wyłonienie zwycięzców, uroczyste zakończenie konkursu w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha
Nagrody

Nagrody zostaną ufundowane przez organizatorów oraz sponsorów konkursu. Wręczenie nagród oraz dyplomów uczestnictwa laureatom i uczestnikom konkursu odbędzie się w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w maju 2020 roku podczas uroczystej gali. O dokładnej dacie i godzinie laureaci konkursu oraz nauczyciele zostaną poinformowani w odrębnych zaproszeniach.

PATRONAT HONOROWY

KONSUL HONOROWY JAPONII
W KRAKOWIE

NEWSLETTER
!Wypełnij to pole
!Wypełnij to pole